Окоруховий нерв (n. oculomotorius).

Окоруховий нерв (n. oculomotorius) складається з рухових і парасимпатичних волокон. До ядрам окорухового нерва відносяться парне заднелатеральной крупноклеточного ядро, центральне хвостове ядро, переднемедіальное дрібноклітинний ядро ​​(Perlei), додаткове ядро, розташовані вентральні водопроводу мозку на рівні передніх горбків середнього мозку. З ядер виникає 10-17 корінців нерва, які пронизують поруч лежить червоне ядро ​​і виходять з області основи мозку між його ніжками і мостом. На медіальній поверхні ніжки мозку є відбиток від вдавлення окорухового нерва. З заднелатеральной крупноклеточного ядра починаються односторонні неперекрещівающіеся аксони для іннервації м’яза, що піднімає верхню повіку, і верхній прямого м’яза. З цього ж ядра починаються і перехрещені волокна для іннервації медіальної, нижній прямий і нижній косий м’язів очного яблука. Після виходу окорухового нерва на основу мозку він проникає через верхню стінку печеристих пазухи і верхню очну щілину в порожнину очниці (рис. 510). Перед входом в очну ямку або в її порожнині він розгалужується на верхню і нижню гілки: верхня гілка іннервує м’яз, що піднімає верхню повіку, і верхню пряму м’яз очного яблука; нижня гілка більш масивна і іннервує медіальну, нижню пряму і нижню косу м’язи ока (рис. 522).
522. Нерви правої очниці. 1 – n. supraorbitalis; 2 – nn. ciliares breves; 3 – gangl. ciliare; 4 – n. abducens; 5 – n. oculomotorius; 6 – n. mandibularis; 7 – n. maxillaris; 8 – gangl. trigeminale; 9 – n.troch-learis; 10 – n. abducens; 11 – n. ophthalmicus; 12 – n. nasociliaris; 13 – n. ethmoidalis

Парасимпатична частина окорухового нерва починається з переднемедіального дрібноклітинного ядра, аксони якого іннервують війковий м’яз (m. ciliaris), і центрального хвостового ядра, иннервирующего м’яз, звужують зіницю (m. sphincter pupillae). В очну ямку парасимпатичні волокна проникають разом з волокнами окорухового нерва, перебуваючи в складі нижньої гілки. Досягнувши очниці, парасимпатичні волокна залишають нижню гілку, і, відступивши на 0,5 см від верхньої глазничной щілини, переключаються на II нейрон в ресничном вузлі (gangl. ciliare). Війковий вузол має форму пластинки величиною 2×3 мм, лежить на латеральній стороні зорового нерва в очниці. Гілки вузла описані далі (див. Парасимпатична частина вегетативної нервової системи).

У окоруховогонерва знаходяться аферентні проприоцептивні волокна від носореснічного нерва (V пара).

Ембріогенез. На 4-му тижні ембріонального розвитку в середньому мозковому міхурі відокремлюються група нейробластів. На 5-му тижні їх аксони виходять із дна середнього мозку і досягають очних келихів, вступаючи в перший міотом. До нього вдруге домішуються вегетативні (парасимпатичні) волокна для іннервації гладеньких м’язів ока.

Філогенез. У всіх хребетних (тільки у Myxinoidea III пара абсолютно редукується) окоруховий нерв іннервує ті ж м’язи, що і у людини.

Comments are closed.