NO в нервовій системі: введення.

У нервовій системі NO виконує функцію ретроградного нейромедіатора, передаючи сигнал у протилежному, ніж звичайні нейромедіатори напрямку, тобто від постсинаптичного до пресинаптичного нейрона [Holscher ea 1997, Arancio ea 1996, Одиванова ea 1997].

NO також переносить паракрінний сигнал між нейронами, гліальними і ендотеліальними клітинами головного мозку [Schmidt ea 1994, Holscher ea 1997].

Ізофермент iNOS виявлений в ендотелії судин мозку, а також в астроцити, мікроглії і ряді інших гліальних клітин [Holscher ea 1997, Одиванова ea 1997, Janabi ea 1996].

Тривала вироблення NO призводить до довготривалих змін у нервових клітинах: активації транскрипційного фактора Fos і індукції специфічних генів [Morris ea 1995, Peunova ea 1993].

Ген ncNOS: експессія в глутаматних нейронах

Gene: [12q242/NOS1] nitric oxide synthase 1 (neuronal)

Експресія гена ncNOS характерна для глутаматних нейронів, розташованих в гіпокампі, мозочку, смугастому тілі і інших відділах мозку [Schmidt ea 1994, Одиванова ea 1997].

У глутаматних нейронах процес активації ncNOS починається зі зв’язування глутамату з рецептори типу NMDA, що викликає відкриття трансмембранного Са2 + канали [Schmidt ea 1994, Holscher ea 1997, Одиванова ea 1997].

Зростання внутрішньоклітинної концентрації Са2 + призводить до активації локалізованої в постсинаптичної області ncNOS. Окис азоту дифундує в усіх напрямках і переносить сигнал на клітини, розташовані в радіусі приблизно до 150 мкм від глутаматного нейрона [Arancio ea 1996]. Найближча мішень NO це пресинаптичний нейрон, де відбувається послідовна активація гуанілатциклази і протеїнкінази G, що призводить до посилення викиду глутамату і зростанню локальної синаптичної провідності (ефект пластичності синапсів) [Holscher ea 1997, Arancio ea 1996].

Comments are closed.