Незарощення міжпередсердної перегородки (відкритий овальний отвір)

Патогенез

Можуть спостерігатися різні форми дефектів, аж до повної відсутності міжпередсердної перегородки. Внаслідок дефекту в перегородці кров надходить з лівого передсердя в праве, що веде до перевантаження правих відділів серця. У результаті цього розвивається гіпертрофія стінки правого передсердя і шлуночка, дилатація його порожнини, гіпертонія малого кола. При підвищенні тиску в правих відділах серця «скидання» крові змінюється, венозна кров правого передсердя надходить у ліве, і у хворих розвивається артеріальна гіпоксемія і відзначається розширення лівого передсердя.


Симптоми незарощення міжпередсердної перегородки

Клінічна симптоматика залежить від ступеня міжпередсердного дефекту і напряму «скидання» крові.
Невеликий дефект не викликає змін загального стану і часто є знахідкою на розтині. При вираженому дефекті відзначаються задишка, акроціаноз, розширення серця вгору за рахунок збільшення лівого передсердя, систолічний шум зліва у грудини на рівні III ребра. Можлива поява також і діастолічного шуму, оскільки кров з правого передсердя може надходити в ліве під час паузи серця.
На ЕКГ відзначаються правограмма, блокада ніжки пучка Гіса, збільшення зубця Р, подовження інтервалу Р-Q, розщеплення комплексу QRS.
При рентгеноскопії виявляються підвищене кровопостачання і посилена пульсація судин коренів легень, збільшення серця за рахунок розширення обох передсердь і правого шлуночка, а на прямій рентгенограмі і в правій косій проекції – вибухне розширеної легеневої артерії.
При зондуванні серця відзначається більш високий вміст кисню в крові правого передсердя, ніж у венозній системі. Тиск у правих порожнинах серця підвищений. При ангіокардіографії можна бачити, як контрастна суміш, що надходить з порожнистих вен у праве передсердя, частково переходить у ліве передсердя.
У більшості випадків клінічний перебіг ізольованого пороку доброякісне, рідко ускладнюється недостатністю кровообігу.


Лікування незарощення міжпередсердної перегородки

При дефектах міжпередсердної перегородки лікування оперативне – ушивання дефекту перегородки.
Дефект міжпередсердної перегородки в поєднанні вродженим звуженням мітрального або аортального отвору позначається як синдром Лютамбаше (1936). Він характеризується виключно великим за своїми розмірами збільшенням серця, серцевим горбом, блідістю, різким акцентом II тону над легеневою артерією, систолічним шумом, визначеним у вигляді тремтіння над усією областю серця. При рентгенологічному дослідженні встановлені розширення легеневої артерії, іноді до гігантських розмірів. При зондуванні серця зонд проходить через отвір в порівняно недавно значною мірою залежав від приєднання повільного сепсису. В даний час завдяки можливості антибіотикотерапії порок рідко ускладнюється сепсисом і хворий може дожити до похилого віку. Оперативне втручання складається з двох маніпуляцій: усунення стенозу (мітральна або аортальна коміссуротомія) і закриття дефекту в міжпередсердної перегородки.

Comments are closed.