М’язи спини.

М’язи спини, musculi dorsi, ділять на поверхневі і глибокі.

I. Поверхневі м’язи спини.

а) м’язи спини, що мають відношення до верхньої кінцівки:

Трапецієвидна м’яз, m. trapezius.
Найширший м’яз спини, m. latissimus dorsi.
Велика і мала ромбовидні м’язи, mm. rhomboidei major et minor.
М’яз, що піднімає лопатку, m. levator scapulae.

б) М’язи ребер:
Верхня задня зубчастий м’яз, m. serratus posterior superior.
Нижня задня зубчастий м’яз, m. serratus posterior inferior.

П. Глибокі (власні) м’яза спини.

а) Довгі:

Ремінний м’яз голови, m. splenius capitis.
Ремінний м’яз шиї, m. splenius cervicis.
М’яз, що випрямляє тулуб, m. erector trunci.
Поперечно-остистий м’яз, m. transversospinalis.

б) Короткі:

Міжостисті м’язи, mm. interspinales.
Міжпоперечні м’язи, mm. intertransversarii.
М’язи, що піднімають ребра, mm. levatores costarum.
Група подзатилочной м’язів. Глибокі м’язи спини покриті попереково-грудною фасцією, fascia thoracolumbalis.

Comments are closed.