Мітохондрії: цитоплазматичні фактори, що впливають на імпорт білків.

Білки-попередники, отримані трансляцією в безклітинних системі зародків пшениці, імпортуються в мітохондрії з меншою ефективністю, ніж білки-попередники, синтезовані в безклітинних системі лізату ретикулоцитів кроля або екстракту дріжджових клітин [Neupert W., 1997, Chaumont F. et al., 1995]. Цей факт послужив поштовхом для пошуку цитоплазматичних факторів (практично відсутніх у безклітинних системі зародків пшениці), залучених в процес імпорту білків в мітохондрії. У результаті експериментальної роботи вони дійсно були виявлені .

Hsp70 належить до сімейства білків теплового шоку і є еукаріотичних гомологом бактеріального білка DnaK. У присутності Hsp70 посилюється імпорт попередників таких білків, як глюкокортикоїдних рецептор, бета-F1АТР-аза та деяких інших [Scherrer LC et al., 1992, Chirico W.J., 1992, Marakami H. et al., 1988, Neupert W., Pfanner N., 1993]. In vitro було показано, що Hsp70 взаємодіє з пресіквенсамі, причому ефективність зв’язування залежить від ступеня амфіфільних сигнального пептиду [Endo T. et al., 1996]. Hsp70 здатний затримувати процес згортання білка-попередника і запобігати його агрегацію, але не робить його імпорткомпетентним [Sheffield WP et al., 1990]. Hsp70 функціональний в присутності білків, гомологічних DnaJ бактерій (кошаперонов Hsp70). Показано, наприклад, що антитіла до людського DnaJ-подібному білку HSDJ інгібують імпорт орнітин-карбамоілтрансферази в ізольовані мітохондрії [Kanazawa M. et al., 1997]. DnaJ-подібний білок Ydj1 (Mas5) в дріжджах стимулює вивільнення білків-попередників з їх комплексу з Hsp7O [Atencio DP, Yaffe MP, 1992, Lithgow Т. et al., 1991]. Можливо, він також сприяє доставці комплексу білок-попередник-Нрs70 до поверхні зовнішньої мембрани мітохондрій, де Ydj1 може заякоріваться за допомогою своєї пренільной угруповання [Neupert W., 1997].

Деякі цитозольні фактори специфічно зв’язуються з білками-попередниками і доставляють їх до рецепторних компонентам транслокази зовнішньої мембрани мітохондрій. Так, цілком імовірно, що в дріжджових клітинах в ініціації переносу білків-попередників від рибосом до мітохондрій бере участь цитозольний білок Mft52 [Garrett JM et al., 1991, Cartwright P. et al., 1997, George R. et al., 1998].

Адреса фактор (TF), виділений з цитозольної фракції клітин печінки щура [Hachiya N. et al., 1993, Ono H., Tuboi S., 1990], не лише стимулює імпорт білків-попередників, але і полегшує зв’язування останніх з поверхнею зовнішньої мембрани мітохондрій [Ono H., Tuboi S., 1990].

У цитозолі клітин печінки, серця щура і в лізаті ретикулоцитів кроля присутній пресіквенссвязивающій фактор (PBF), стимулюючий імпорт білків-попередників у мітохондрії [Murakami K., Mod M., 1990].

Найбільш добре охарактеризований мітохондріальний імпортстімулірующій фактор (MSF), який був виділений з лізату ретикулоцитів кроля і клітин печінки щура [Hachiya N. et al., 1993].

Необхідно відзначити, що не всі білки-попередники потребують присутності цитозольних факторів для імпорту. Так, попередники Hsp60, цитохрому b2, холоцітохром-c-синтази та дигідрофолатредуктази не зв’язуються з цитозольним АТР-залежними шаперонів [Lithgow Т. et al., 1991, Becker K. et al., 1992].

Comments are closed.