Мітохондрії: транслокаційний канал внутрішньої мембрани.

Tim23 і Tim 17 – найбільш підходящі кандидати на роль компонентів транслокаціонная каналу внутрішньої мембрани мітохондрій. Участь Tim44 в освіті каналу піддається сумніву. Tim23 і Tim 17 можуть бути крос-зшиті з білками-попередниками в процесі імпорту останніх [Kubrich M. et al., 1994, Berthold J. et al., 1995, Blom J. et al., 1995, Ryan К.R., Jensen R.E., 1993]. Мутації в генах, що кодують Tim 17 і Tim23, летальні для клітин. Сверхпродукціі Tim 17 знімає летальний ефект tim23-мутації [Ryan KR et al., 1994, Ryan K.R. et al., 1998]. Tim23 і Tim 17 можуть бути крос-зшиті в інтактних мітохондріях [Ryan KR et al., 1998].

Tim23 утворює димери за наявності трансмембранного потенціалу дельта-пси. Можливість димеризації Tim23 визначається наявністю N-кінцевого гідрофільного домену. Друга половина цього домену містить мотив “лейціновой застібки”, який, ймовірно, і бере участь в утворенні димеру. С-кінцевий гідрофобний сегмент не бере участь в асоціації двох молекул Tim23 [Ryan KR et al., 1998, Bauer M.F. et al., 1996]. Зв’язування Tim23 з пресіквенсом приводить до дисоціації димера і конформаційних змін, що відкриває транслокаційний канал. Діаметр транслокаціонная каналу TIM-комплексу невідомий, проте він, мабуть, менше, ніж діаметр каналу GIP ТОМ-комплексу [Schwartz MP et al., 1999].

Таким чином, Tim23 грає роль рецептора білків-попередників на внутрішній мембрані мітохондрій (негативно заряджений N-кінцевий домен) [Bauer MF et al., 1996, Schatz G., 1997], а також частини дельта-пси-залежного транслокаціонная каналу [Bauer MF et al., 1996]. Останнє добре пояснює роль дельта-пси в імпорті білків в мітохондрії. Ймовірно, дельта-пси в основному необхідний для воротного (відкрити / закрити) ефекту на транслокаційний канал, тоді як ефект однонаправленої електрофоретичного включення позитивно зарядженого пресіквенса в матрикс вносить додаткову функцію [Neupert W., 1997, Undermann C. et al., 1996].

Comments are closed.