Мітохондрії: Tim44.

Tim44 як сполучна ланка між транслокаціонная каналом і mtHsp70 .

Tim44 контактує з Tim23 і Tim 17 [Berthold J. et al., 1995]. Він знаходиться в безпосередній близькості від білка-попередника в момент транслокації останнього [Blom J. et al., 1993, Schneider H.-C. et al., 1994, Rassow J. et al., 1994] і взаємодіє з ним не тільки на ранніх, але і на пізніх стадіях імпорту [Schneider H.-C. et al., 1994]. Ймовірно, Tim44 формує димери [Schneider H.-C. et al., 1994].

Основна функція Tim44 – зв’язування mtHsp70, необхідного не тільки для згортання білків в матриксі мітохондрій, але і для транслокації білків-попередників [Kang PJ et al., 1990, Gambill B.D. et al., 1993, Voos A.U. et al., 1993, Ostermann J. et al., 1990, Manning-Kreig U.C. et al., 1991]. Tim44 пов’язує mtHsp70 в безпосередній близькості від транслокаціонная каналу, що забезпечує протягування білка-попередника через ТОМ-TIМ-комплекс [Schneider H.-C. et al., 1994, Rassow J. et al., 1994, Kronidou N.G. et al., 1994, Horst M. et al., 1996].

Взаємодія Tim44 з mtHsp70 має динамічний характер. Спостерігається циклічний зв’язування / вивільнення mtHsp70 з комплексу mtHsp70-Tim44, регульоване гідролізом АТР [Schneider H.-C. et al., 1994, Rassow J. et al., 1994, Horst M. et al., 1996, von Ahsen O. et al., 1995]. Фактор нуклеотидного обміну МGЕ також здатний регулювати взаємодію mtHsp70 з Tim44 [Miao B. et al., 1997, Westermann В. et al., 1995]. Мутація в гені, що кодує МGЕ, викликає погіршення кінетичних параметрів і ефективності імпорту, порушення зв’язування mtHsp70 з білками-попередниками і АТР-залежної дисоціації комплексу mtHsp70 з Tim44 [Westermann В. et al., 1995]. У присутності МGЕ комплекс mtHsp70-Tim44 стабільний з негідролізуемимі аналогами АТР і дисоціює в присутності ADP. Ймовірно, mtHsp70-ATP-комплекс асоціює з Tim44, a mtHsp70-ADP-комплекс дисоціює від нього [Brunner M. et al., 1995, Neupert W. et al., 1990]. Хоча фон Асен із співавт. вважають, що для дисоціації mtHsp70-Тim44-комплексу необхідно зв’язування АТР, а не його гідроліз [von Ahsen O. et al., 1995].

На думку Бомер із співавт., Tim44 не є суттєвим структурним компонентом каналу імпорту, так як його інактивація в мітохондріях S. cerevisiae інгібує імпорт лише на 30% і не впливає на кількість сайтів імпорту. Однак, якщо білок-попередник містить щільно згорнуті домени, функціональність Tim44 критична для процесу імпорту. Автори припускають, що Tim44 грає спеціалізовану роль у транслокації білків з важко розгортається доменами, на відміну від mtHsp70, який необхідний для імпорту білків-попередників, що містять як важко, так і легко розгортаються домени [Bomer U. et al., 1998].

Було показано також, що в деяких випадках mtHsp70 може безпосередньо асоціювати з Tim17. Ця взаємодія функціонально, так як сверхпродукціі mtHsp70 пригнічує дефект імпорту, викликаний мутацією гена tim17 [Bomer U. et al., 1997].

Comments are closed.