Мітохондрії: Tim22-Tim54-субкомплекс і межмембранні білки.

Роль Tim22-Tim54-субкомплексу і білків міжмембранну простору.

Tim22 і Tim54 асоційовані у внутрішній мембрані мітохондрій [Kerscher O. et al., 1997]. У мутантних tim22 дельта-клітинах інгібується імпорт ADP / ATP-транслокатора і фосфатного переносника, але не порушується імпорт процессіруемих білків-попередників [Sirrenberg C. et al., 1996]. Tim54 дельта-мyтація викликає порушення в рості клітин, які можуть бути усунені сверхпродукціі Tim22, але не Tim23 або Tim 17 [Kerscher O. et al., 1997]. Найімовірніше, Tim22-Tim54-субкомплексу здійснює імпорт і включення білків-переносників у внутрішню мембрану мітохондрій.

У цьому процесі беруть участь також білки міжмембранну простору. Необхідно відзначити, що гени tim10 і гени tim12 критичні для життєздатності клітин S. cerevisiae [Pfanner N., 1998]. Ці білки здатні зв’язуватися з непроцессіруемимі попередниками білків-переносників внутрішньої мембрани мітохондрій [Sirrenberg C. et al., 1998]. Причому “цинкові пальці” Tim10 і Tim12 комплементарно дізнаються так звану “підпис переносника” – консервативні елементи в послідовності, що повторюються тричі у всіх білках сімейства білків-переносників [Sirrenberg C. et al., 1998]. Tim10 і Tim 12 формують комплекси з Tim22. Tim10 легко дисоціюють від Tim22 і важливий для перенесення білків через зовнішню мембрану мітохондрій. Tim12 тісно асоційований з Tim22 і модулює включення попередників ADP / ATP-транслокатора і переносника фосфату у внутрішню мембрану мітохондрій [Koehler CM et al., 1998]. Ймовірно, Tim10 і Tim12 функціонують в міжмембранну просторі як шаперони для гідрофобних білків внутрішньої мембрани [Koehler CM et al., 1998]. У міжмембранну просторі ці три білка формують два типи комплексів з М порядку 70 кДа. До складу комплексів першого типу (комплекс Tim9-Tim10) входять 3-4 субодиниці Tim9 і 2-3 субодиниці Tim10. Комплекс другого типу (комплекс Tim9-Tim10-Timl2) складається з 3-4 субодиниць Tim9, 2 субодиниць Tim10 і 1 субодиниці Tim 12. Останній комплекс присутній в еквімольном кількості з Tim22 і тісно асоційований з мембраною. Обидва цих комплексу задіяні в імпорті білків у зовнішню мембрану мітохондрій [Adam A. et al., 1999]. У міжмембранну просторі присутній також третій вид комплексу з М порядку 70 кДа (комплекс Tim8-Tim13), що складається з 3 субодиниць Tim8 і 3 субодиниць Tim13. Точна роль цього комплексу не ясна [Koehler CM et al., 1999].

Comments are closed.