Місце анатомії в первісній медицині.

Примітивна медицина первіснообщинного ладу спочатку носила стихійно-матеріалістичний характер. М. П. Мультановський у своїй праці “Історія медицини” пише: “Повсякденний життєвий досвід, практична трудова виробнича діяльність і успіхи пізнання приводили людей до цілком природного поданням про об’єктивне існування світу, до висновку про те, що поза нами і незалежно від нас існують предмети, речі, тіла. Відповідно до цього і початкові медичні погляди первісної людини були реалістичними, стихійно-матеріалістичними “*.

* (Мультановський М. П. Історія медицини, – М.: Медгиз, 1961, с. 19.)

Важкі умови життя, жорстока боротьба за існування в первісному суспільстві поступово привели до виникнення різних релігійно-містичних уявлень про навколишній світ. Віра в божества, парфумів на довгий час визначила залежність медичних поглядів і концепцій від релігійних забобонів і уявлень. З плином часу в основному весь арсенал засобів і методів первісної медицини став надбанням народної медицини, яка асимілювала їх і розвинула в подальшому у відповідності з особливостями історії певної народності або нації.

У відповідності зі стихійно-матеріалістичним характером медицини первіснообщинного ладу анатомія в той період являла собою емпіричні знання про життєво важливих частинах людського тіла, пошкодження яких або порушення їх функцій тягло за собою смертельний результат або стійке каліцтво. Досвід підказував, учив, як треба поступати лікареві, щоб у разі таких пошкоджень зберегти життя хворому або пораненому. Звідси трепанації і ампутації, раціональні прийоми накладання пов’язок при переломах і травмах кінцівок та інші лікувальні дії. Люди знали про будову тіла людини ще надзвичайно мало, але могли вже здійснювати оперативні втручання. Цьому вчила життя. Знання і дії, підказані постійною практикою, протягом дуже довгого періоду становлення і розвитку людини в первіснообщинної формації досягли досить високого ступеня досконалості ще на зорі формувалися природничонаукових уявлень.

Comments are closed.