Методи клінічної ендокринології.

99mTc-пертехнетатом (99mTcO4-) в методах клінічної ендокринології
99mTc-пертехнетатом (99mTcO4-) захоплюється щитовидною залозою, але не включається до складу тиреоглобуліну. Тому за допомогою 99mТс-пертехнетата вдається одержати гарне зображення щитовидної залози навіть у хворих, які отримують тиреоїдні гормони. Оскільки 99mТс-пертехнетатом не є субстратом синтезу тиреоїдних гормонів, сцінтіграммах, отримані із застосуванням цього ізотопу і з застосуванням радіоактивного йоду, можуть розрізнятися. Підготовки хворого не вимагається.

201TI в методах клінічної ендокринології
Області застосування:
– Виявлення метастазів раку щитовидної залози (оглядова сцинтиграфія).
– Передопераційна візуалізація дрібних і ектопічних прищитоподібних залоз (субтракційна сцинтиграфія з 201TI і 99mТc). Підготовки хворого не вимагається.

131I-Холестерин в методах клінічної ендокринології
131I-холестерин (6-бета-метил-[131I]-норхолестерін) в методах клінічної ендокринології використовують для виявлення гіперплазії та пухлин кори надниркових залоз при синдромі Кушинга та первинному гіперальдостеронізм.
Підготовка хворого: щоб попередити захоплення ізотопу щитовидною залозою, за добу до дослідження призначають йодид калію у вигляді насиченого розчину або розчину Люголя. Їх приймають по 1 краплі кожні 8 год до завершення дослідження. Для виявлення альдостером сцинтиграфію з 131I-холестерином поєднують з супресією гіпоталамо-гіпофізарно-наднирковозалозної системи дексаметазоном. Дексаметазон призначають за 2-3 доби до введення 131I-холестерину, по 2 мг внутрішньо кожні 6 годин до завершення дослідження. Посилене накопичення ізотопу в одному надпочечнике на тлі супресії вказує на альдостером, тоді як симетричне накопичення ізотопу свідчить скоріше про двосторонній гіперплазії кори надниркових залоз.

Мета-131I-бензілгуанідін в методах клінічної ендокринології
Мета-131I-бензілгуанідін або мета-123I-бензілгуанідін застосовують для візуалізації надниркових і вненадпочечнікових феохромоцитом, пухлин, що походять з нервового гребеня (парагангліїв), карціноід і медулярного раку щитовидної залози та його метастазів. Підготовка хворих така ж, як при використанні 131I-холестерину

Хвороба Педжета: сцинтиграфія кісток
Сцинтиграфію з успіхом застосовують при хворобі Педжета для локалізації уражень і оцінки тяжкості захворювання. Підготовки хворого не вимагається.

Comments are closed.