Лобова частка.

Лобова частка (lobus frontalis) розташовується в передній частині півкулі головного мозку і відділена ззаду від тім’яної частки глибокою непреривающейся центральної борозною (sulcus centralis). Ця борозна починається від поздовжньої щілини великого мозку, спускаючись вниз по дорсолатеральній поверхні, і досягає латеральної щілини (fissura cerebri lateralis) (рис. 472). На медіальній поверхні півкулі лобову частку обмежує поясна борозна (sulcus cinguli) (рис. 472). На нижній поверхні півкулі кордонами лобової частки є латеральна щілину, прикордонна платівка і нюховий трикутник.
472. Частки головного мозку, нюховий мозок (медіальна поверхня). 1 – gyrus frontalis superior; 2 – sulcus cinguli; 3 – gyrus cinguli; 4 – corpus callosum; 5 – fornix; 6 – striae longitudinales; 7 – gyrus dendatus; 8 – gyrus parahippocampalis; 9 – corpus mamillare; 10 – uncus; 11 – fasc. mamillothalamicus

У лобовій частці розрізняють борозни і обмежені ними звивини. Майже паралельно центральній борозні розташовується переривалася предцентральна борозна (sulcus precentralis). Предцентральна і центральна борозни обмежують предцентральна звивину (gyrus precentralis). Перпендикулярно предцентральной борозні і паралельно подовжньої щілини великого мозку розташовуються верхня лобова борозна (sulcus frontalis superior), а нижче – нижня лобова борозна (sulcus frontalis inferior). Вище верхньої лобової борозни локалізується верхня лобова звивина (gyrus frontalis superior). Під нижньої лобової борозною розташовується нижня лобова звивина (gyrus frontalis inferior). У ній є три частини: 1) pars opercularis – між передньою висхідною гілкою латеральної борозни і нижньою частиною предцентральна борозни; 2) pars triangularis – між горизонтальною і висхідній гілками латеральної борозни; 3) pars orbitalis – нижче горизонтальної гілки латеральної борозни.

На нижній поверхні лобової частки є кілька невеликих звивин. По краях медіальної щілини розташовані прямі звивини (gyri recti). До них примикають нюхові борозни (sulci olfactorii), дрібні очноямкову борозни (sulci orbitales) і звивини (gyri orbitales) (рис. 473).
473. Нижня поверхня головного мозку. 1 – sulcus olfactorius; 2 – bulbus olfactorius; 3 – tr. olfactorius; 4 – n. opticus; 5 – trigonum olfactorium; 6 – tr. opticus; 7 – corpus mamillare; 8 – n. oculomotorius; 9 – n. trochlearis; 10 – pons; 11 – n. trigeminis; 12 – n. abducens; 13 – n. facialis; 14 – n. vestibulocochlearis; 15 – n. glossopharyngeus; 16 – n. vagus; 17 – n. accessorius; 18 – oliva; 19 – pyramis; 20 – medulla spinalis; 21 – cerebellum; 22 – n. hypoglossus

Comments are closed.