Ліпіди плазми крові.

Основними ліпідами плазми крові людини є

тригліцеридів

фосфоліпідів і

ХОЛЕСТЕРИН в етерифікованій формі.

Ці з’єднання представляють собою ефіри довголанцюгових жирних кислот і в якості ліпідного компонента і входять усі разом до складу ліпопротеїдів.

Жирні кислоти вільні присутні в плазмі у вільній (неетеріфіцірованних) формі. У таблиці 1.1. наведено назви та скорочені позначення основних жирних кислот, що зустрічаються в плазмі у вільній або етерифіковані формі.

Лінолева кислота не синтезується в організмі тварин і тому є незамінною жирною кислотою, так само як і продукт її метаболізму – арахідонова кислота. Велика частина решти жирних кислот утворюється в печінці з вуглеводних попередників в результаті послідовних реакцій, що каталізуються ферментами, які виявляються в мікросомах. У процесі біосинтезу відбувається подовження ланцюгів жирних кислот, а в ряді випадків – формування в ланцюгах додаткових подвійних зв’язків.

Comments are closed.