Лімфобластний лейкоз. Лімфобластна лімфома.

Лейкоз і лімфома розглядаються як два пов’язаних передвісника лімфобластних пухлин з попередників Т-клітин. Т-лімфобластні пухлини зустрічаються рідше В-лімфобластних, однак у більшої частини хворих вони мають вигляд одиночної пухлини без проявів лейкозу.

Відправною точкою при діагностиці лейкозу, як і при В-лімфобластної пухлини, є зміст п кістковому мозку лімфобластів менше 25%. У порівнянні з В-лімфобластної Т-лімфобластна лімфома зустрічається в більш старшому віці і частіше у чоловіків. Пік захворюваності у хлопчиків припадає на підлітковий вік.

При Т-лімфобластної лімфомі / лейкозі пухлинний процес часто розвивається в передньому cpeдостеніі (так звані медіастинальні або Тимусна пухлини). Часто вони викликають здавлена ​​середостіння і можуть супроводжується випотом у плевральну порожнину.
лейкоз

Можуть уражатися лімфатичні вузли і екстранодальних тканини. При обстеженні хворих частими рецідінамі може виявлятися ураження ЦНС і статевих залоз.

Морфологічно Т-лімфобластна лімфома неотличима від В-лімфобластної. Вона побудована з бластних клітин середніх розмірів, інфільтруючих лімфатичні вузли; велика частина ретікуліновие структури вузла залишається інтактною. При інфільтрації компонентів сполучної тканини визначається структура змійки.

Ядра пухлинних клітин можуть бути округлі або зігнуті з дрібним ядерним хроматином і маленькими непомітними ядерцями. Мітотичний індекс зазвичай високий. Цитоплазма пухлинних клітин слабобазофільне при фарбуванні по Гимзе і визначається нечітко при окрашінаніі гематоксилін-еозином. Можуть визначитися розсіяні гістіоцити, що дають картину «зоряного неба».

Для Т-лімфобластної лімфоми характерна варіабельна експресія CD1 A, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7 hCD8. З них найбільш часто експресується CD3, який і є найбільш достовірним маркером походження пухлини. Позитивним є і CD43 м; можуть експресувати також мієлоїдна-асоційовані антигени.

Т-лімфобластна лімфома може експресувати CD10; CD79a виявляється слабо позитивним в майже половині біопсій. У всіх випадках визначається TdT-позитивність

Comments are closed.