Кровообіг плоду.

Харчування плоду в утробі матері здійснюється за рахунок плаценти (дитячого місця), яка вростає в слизову оболонку матки своїми ворсинами, зануреними в кров’яні лакуни (рис. 426). Від плаценти відходить пупкова вена (v. umbilicalis), що містить артеріальну кров. Відень проходить по пупкового канатика і через пупкове отвір в передній черевній стінці плода в черевну порожнину. У черевній порожнині пупкова вена розділяється на дві гілки: одна направляється до нижньої порожнистої вени (ductus venosus), а інша – до ворітній вені. У ворітній вені і в нижній порожнистій вені артеріальна кров змішується з венозною кров’ю, яка тече по цих судинах.
426. Схема кровообігу плоду перед народженням (по Петтену). 1 – ліва загальна сонна артерія; 2 – ліва підключична артерія; 3 – артеріальна протока; 4 – ліва легенева артерія; 5 – ліві легеневі вени; 6 – двостулковий клапан; 7 – кровотік до отвору аорти з лівого шлуночка; 8 – кровотік до отвору легеневого стовбура з правого шлуночка; 9 – черевний стовбур; 10 – верхня брижова артерія; 11 – наднирник; 12 – брунька; 13 – ліва ниркова артерія, 14 – дорсальна аорта; 15 – нижня брижова артерія; 16 – загальна клубова артерія; 17 – зовнішня клубова артерія; 18 – внутрішня клубова артерія; 19 – верхня міхурово артерія; 20 – сечовий міхур; 21 – пупкова артерія; 22 – сечовий протік; 23 – пупок; 24-пупкова вена; 25 – сфінктер; 26 – венозний протока в печінці ; 27 – печінкова вена; 28 – отвір нижньої порожнистої вени; 29 – компенсаторний кровотік через овальний отвір; 30 – верхня порожниста вена; 31 – ліва плечеголов-ная вена; 32 – права підключична вена; 33 – права внутрішня яремна вена; 34 – плечеголовной стовбур; 35 – ворітна вена; 36 – права ниркова вена; 37 – нижня порожниста вена; 38 – кишка

Змішана кров по нижній порожнистій вені надходить у праве передсердя плода і її значна частина через for. ovale проходить в ліве передсердя. Кров нижньої і верхньої порожнистих вен у правому пред-сердиться практично майже не змішується, тому що венозна кров з верхньої порожнистої вени переважно направляється в правий шлуночок, а з нижньої порожнистої вени більш артеріалізірованная проходить через for. ovale в ліве передсердя. Отже, кров правого шлуночка в основному венозна. У лівому шлуночку, хоча в нього надходить невелика порція венозної крові з легких, кров більш артеріальна.

З правого шлуночка кров викидається в truncus pulmonalis, де в місці його розгалуження на праву і ліву легеневі артерії під дугою аорти є артеріальна протока (ductus arteriosus), через який частина крові надходить в аорту. Артеріальна протока впадає в низхідну частину аорти дещо нижче місця відходження великих судин до голови. Це створює умови для більш інтенсивного забезпечення киснем головного мозку, який в ембріональному періоді розвивається значно краще, ніж інші органи, за винятком печінки. У черевній аорті тече змішана кров, менш насичена киснем, чим протікає по дузі аорти.

У малому тазі від внутрішньої клубової артерії відходить пупкова артерія (a. umbilicalis). На передній черевній стінці права і ліва пупкові артерії розташовуються з боків сечового міхура і, зближуючись у його верхівки, через пупкове отвір проникають в пупковий канатик і досягають плаценти. У плаценті артерії утворюють капіляри ворсин.

У плаценті змішування крові матері і плоду не відбувається. Ворсини плаценти занурені в лакуни слизової оболонки матки, по яких циркулює кров матері. Гази, поживні та отруйні речовини, гормони та вода дифундують із крові матері в кров плоду і назад.
попередня глава

Comments are closed.