Креатінкіназна система: буферна функція.

Основні висновки, зроблені в період досліджень КК з точки зору роботи скелетного м’яза:

1. Креатінкіназна система виконує роль буфера рН [Fiske, ea 1929].

2. Креатінкіназна система виконує функції енергетичного буфера [Lohmann, ea 1934, Парнас ea 1940]. Було показано, що безпосереднім джерелом енергії для м’язового скорочення служать молекули АТР [Cain, ea 1962]. КК складає більше 10% розчинних білків цитоплазми [Kuby, ea 1954, Newsholme, ea 1978], а її активність багато вище активності процесів, що споживають і синтезують АТР [Newsholme, ea 1978]. У результаті в скелетних м’язах креатінкіназна реакція знаходиться в стані, близькому до термодинамічної рівноваги. Термодинамічна константа рівноваги креатінкіназної реакції

К = [H +] [MgADP-] [KФ2-] / [MgATP2-[Kp] = 2.81×10-10 [Kuby, ea 1962], а уявна константа рівноваги цієї реакції

Ккаж = [ADP] [kф] / [ATP] [Kp] за фізіологічних умов, тобто при [Mg2 +] = 1 мМ, рН 7,0, 38 * і I = 0,25, дорівнює 0,006 [Lawson, ea 1979]. Таким чином, за фізіологічних умов положення рівноваги креатінкіназної реакції сильно зміщена в бік синтезу АТР. У той же час відношення концентрацій вільних АТР (5-10 мМ) і ADP (37 мкМ) в скелетному м’язі більше 100 [Veech. ea 1979]. Наслідком цих двох властивостей є те, що при переході від спокою до м’язової роботи незначні зміни в концентрації ADP призводять до значних змін концентрацій КФ і Кр, а концентрація АТР практично не змінюється, поки не вичерпаний вecь запас КФ. У цьому і полягає буферне дію КФ по відношенню до АТР. Функція енергетичного буфера означає, що КК підтримує відношення ATP / ADP (і, отже, фосфорильної потенціал) на високому рівні в умовах метаболізму [Kammermeier, ea 1987].

Comments are closed.