Кожен малюк повинен мати свій паспорт.

На рубежі тисячоліть ми стали свідками епохальної події: розшифровки молекули спадковості людини, тобто тонкої структури його генома – гігантської подвійної спіралі ДНК.

Вперше людський розум проник у святая святих живої природи – в структуру спадкового апарату, в якому закодована не тільки програма індивідуального розвитку людини (його онтогенез), але і вся історія людини як біологічного виду (філогенез), а також історія всього людства (етногенез).

Важко переоцінити значення цього здійсненого на початку XXI сторіччя відкриття. Не випадково прийдешній вік, на думку багатьох вчених, – це століття Генетики – науки про спадковість і мінливість. Найважливішим напрямком сучасної медицини має стати, а в розвинених країнах вже стає, Молекулярна Медицина, яка якісно відрізняється від медицини традиційної. Таким чином, у наявності різкий зсув не тільки в бік розуміння молекулярних основ (змін на рівні ДНК) етіології і патогенезу захворювань, але і в сторону генетичної персоніфікації діагнозу, а також попередження виникнення захворювання і розробки на основі генетичної індивідуальності пацієнта індивідуальної фармакотерапії.

Наявність генетичного паспорта значно збільшує шанси отримати потрібне лікування в потрібний час, що має принципове значення для маленьких пацієнтів.

Comments are closed.