Кола кровообігу.

Закономірність руху крові по колах кровообігу була відкрита Гарвеем (1628). Згодом вчення про фізіології та анатомії кровоносних судин збагатилося численними даними, розкрити механізм загального і регіонарного кровопостачання органів.

У вищих тварин і людини, що мають чотирикамерне серце, розрізняють великий, малий і серцевий круги кровообігу (рис. 367). Центральне місце в кровообігу займає серце.
367. Схема кровообігу (по Кішш, Сентаготаі). 1 – загальна сонна артерія; 2 – дуга аорти; 3 – легенева артерія; 4 – легенева вена; 5 – лівий шлуночок; 6 – правий шлуночок; 7 – черевний стовбур; 8 – верхня брижова артерія; 9 – нижня брижова артерія; 10 – нижня порожниста вена; 11 – аорта; 12 – загальна клубова артерія; 13 – загальна клубова вена; 14 – стегнова вена; 15 – ворітна вена; 16 – печінкові вени; 17 – підключична вена; 18 – верхня порожниста вена; 19 – внутрішня яремна вена
367. Схема кровообігу (по Кішш, Сентаготаі). 1 – загальна сонна артерія; 2 – дуга аорти; 3 – легенева артерія; 4 – легенева вена; 5 – лівий шлуночок; 6 – правий шлуночок; 7 – черевний стовбур; 8 – верхня брижова артерія; 9 – нижня брижова артерія; 10 – нижня порожниста вена; 11 – аорта; 12 – загальна клубова артерія; 13 – загальна клубова вена; 14 – стегнова вена; 15 – ворітна вена; 16 – печінкові вени; 17 – підключична вена; 18 – верхня порожниста вена; 19 – внутрішня яремна вена

Мале коло кровообігу (легеневий)

Венозна кров з правого передсердя через праве передсердно-шлуночковий отвір переходить у правий шлуночок, який, скорочуючись, виштовхує кров у легеневий стовбур. Він розділяється на праву і ліву легеневі артерії, проникаючі в легені. У легеневої тканини легеневі артерії поділяються на капіляри, що оточують кожну альвеолу. Після звільнення еритроцитами вуглекислоти і збагачення їх киснем венозна кров перетворюється на артеріальну. Артеріальна кров по чотирьох легеневих венах (в кожному легкому дві вени) притікає в ліве передсердя, потім через ліве передсердно-шлуночковий отвір переходить в лівий шлуночок. Від лівого шлуночка починається велике коло кровообігу.

Велике коло кровообігу

Артеріальна кров з лівого шлуночка під час його скорочення викидається в аорту. Аорта розпадається на артерії, що постачають кров’ю кінцівки, тулуб, всі внутрішні органи і закінчуються капілярами. Із крові капілярів в тканини виходять поживні речовини, вода, солі й кисень, резорбируются продукти обміну і вуглекислота. Капіляри збираються у венули, де і починається венозна система судин, що представляє коріння верхньої та нижньої порожнистих вен. Венозна кров по цих венах потрапляє у праве передсердя, де й закінчується велике коло кровообігу.

Серцеве коло кровообігу

Це коло кровообігу починається від аорти двома вінцевими серцевими артеріями, по яких кров надходить у всі верстви й частини серця, а потім збирається по дрібним венах в венозний вінцевий синус. Ця посудина широким гирлом відкривається в праве, передсердя. Частина дрібних вен стінки серця безпосередньо відкривається в порожнину правих передсердя і шлуночка серця.

 

Comments are closed.