Кінцеві гілки черевної аорти.

Артерії тазу

Черевна аорта на рівні IV поперекового хребця розділяється на дві загальні клубові артерії (аа. iliacae communes) діаметром 11-12 мм і довжиною 7 см, наступних кожна по медіальному краю т. psoas major. На рівні верхнього краю крижово-клубового зчленування ці артерії діляться на внутрішню (a. iliaca interna) і зовнішню (a. iliaca externa) клубові артерії (рис. 408).
408. Артерії тазу. 1 – aorta abdominalis; 2 – a. iliaca communis sinistra; 3 – a. iliaca communis dextra; 4 – a. iliaca interna; 5 – a. iliolumbalis; 6 – a. sacralis lateralis; 7 – a. glutea superior; 8 – a. glutea inferior; 9 – a. prostatica; 10 – a. rectalis media; 11 – a. vesicae urinariae; 12 – a. dorsalis penis; 13 – ductus deferens; 14 – a. deferentialis; 15 – a. obturatoria; 16 – a. umbilicalis; 17 – a. epigastrica inferior; 18 – a. circumflexa ilium profunda

Внутрішня клубова артерія

Внутрішня клубова артерія (a. iliaca interna) парна, довжиною 2-5 см, знаходиться на латеральній стінці порожнини малого таза. У верхнього краю великого сідничного отвору вона розділяється на пристінкові і вісцеральні гілки (рис. 408).

Пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії: 1. Клубово-поперековий артерія (a. iliolumbalis) відгалужується від початкової частини внутрішньої клубової артерії або від верхньої сідничної, проходить позаду n. obturatorius, a. iliaca communis, у медіального краю m. psoas major ділиться на поперекову і клубову гілки. Перша васкулярізірует поперекові м’язи, хребет і спинний мозок, друга – клубову кістку і клубову м’яз.

2. Бічна крижова артерія (а. sacralis lateralis) (іноді 2-3 артерії) відгалужується від задньої поверхні внутрішньої клубової артерії близько III переднього крижового отвори, потім, опускаючись по тазової поверхні крижів, дає гілки для оболонок спинного мозку і м’язів тазу.

3. Верхня сіднична артерія (а. glutea superior) – найбільша гілка внутрішньої клубової артерії, проникає з тазової порожнини в сідничний область через for. suprapiriforme.

На задній поверхні тазу розділяється на поверхневу гілку для кровопостачання великої і середньої сідничних м’язів і глибоку – для малої і середньої сідничних м’язів, капсули кульшового суглобу. Анастомозуючих з нижньої сідничної, запірательной і гілками глибокої стегнової артерії.

4. Нижня сіднична артерія (а. glutea inferior) виходить на задню поверхню тазу через for. infrapiriforme разом з внутрішніх статевих артерією і сідничного нерва. Постачає кров’ю великий сідничний і квадратну м’яз стегна, сідничний нерв і шкіру сідничної області. Всі пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії анастомозують один з одним.

5. Запирательная артерія (a. obturatoria) відділяється від початкової частини внутрішньої клубової артерії або від верхньої сідничної і через замикальний канал виходить на медіальну частину стегна між m. pectineus і m. obturatorius internus. Перед вступом запірательной артерії в канал вона розташовується з медіальної сторони від стегнової ямки. На стегні артерія поділяється на три гілки: внутрішню – для кровопостачання внутрішньої запірательной м’язи, передню – для кровопостачання зовнішньої запірательной м’язи і шкіри статевих органів, задню – для кровопостачання сідничної та головки стегнової кісток. Перед вступом в замикальний канал від запірательной артерії відділяється лобкова гілку (r. pubicus), яка у симфізу з’єднується з гілкою a. epigastrica inferior. Запирательная артерія анастомозуючих з нижньої сідничної і нижньої надчеревній артеріями.

Вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії: 1. Пупкова артерія (a. umbilicalis) знаходиться під парієтальної очеревиною з боків сечового міхура. У плодів потім через пупкове отвір проникає в пупковий канатик і досягає плаценти. Після народження частина артерії з боку пупка облитерируется. Від початкового її відділу до верхівки сечового міхура відходить верхня міхурово артерія (a. vesicalis superior), яка постачає кров’ю не тільки сечовий міхур, але і сечовід.

2. Нижня міхурово артерія (а. vesicalis inferior) йде вниз і вперед, вступає в стінку дна сечового міхура. Васкулярізірует також передміхурову залозу, насінні пухирці, у жінок – піхва.

3. Артерія сім’явивідної протоки (a. ductus defferentis) іноді відходить від пупкової або верхньої або нижньої міхурової артерії. По ходу сім’явивідної протоки досягає яєчка. Анастомозуючих з внутрішньої насіннєвої артерією.

4. Маткова артерія (a. uterina) розташовується під парієтальної очеревиною на внутрішній поверхні малого тазу і проникає в основу широкої маткової зв’язки. У шийки матки дає гілку до верхньої частини піхви, піднімається вгору і на бічній поверхні шийки і тіла матки віддає штопорообразно гілки в товщу матки. У кута матки кінцева гілка супроводжує маткову трубу і закінчується в воротах яєчника, де анастомозуючих з яєчникової артерією. Маткова артерія двічі перетинає сечовід: один раз – на бічній стінці таза близько клубово-крижового суглобу, вдруге – в широкій зв’язці матки близько маткової шийки.

5. Середня ректальна артерія (a. rectalis media) йде вперед по тазовому дну і досягає середньої частини прямої кишки. Постачає кров’ю пряму кишку, m. levator ani і зовнішній сфінктер прямої кишки, насінні пухирці і передміхурову залозу, у жінок – піхву і сечівник. Анастомозуючих з верхньої та нижньої прямокишково артерії.

6. Внутрішня статева артерія (a. pudenda interna) є кінцевою гілкою вісцерального стовбура внутрішньої клубової артерії. Через for. infrapiriforme виходить на задню поверхню тазу, через for. ischiadicum minus проникає в fossa ischiorectal, де віддає гілки до м’язів промежини, прямої кишці і зовнішніх статевих органів. Вона поділяється на гілки:

а) промежинна артерія (а. реrinealis), яка постачає кров’ю м’язи промежини, мошонку або великі статеві губи;

б) артерія статевого члена (a. penis) у місця зрощення правої і лівої mm. transversi perinei superficialises проникає під симфіз і розділяється на тильну і глибоку артерії. Глибока артерія постачає кров’ю запалі тіла. У жінок глибока артерія називається a. clitoridis. Тильна артерія розташовується під шкірою статевого члена, постачає кров’ю мошонку, шкіру і головку статевого члена;

в) артерії сечівника постачають кров’ю сечівник;

г) переддверно-цибулинна артерія постачає кров’ю піхву і губчасту тканину цибулини передодня піхви.

Зовнішня клубова артерія

Зовнішня клубова артерія (a. iliaca externa) парна, діаметром 10-12 мм, представляє безпосереднє продовження загальної клубової артерії. По медіального краю m. psoas major вона досягає lacuna vasorum, де від рівня нижнього краю пахової зв’язки продовжується у стегнову артерію. Від зовнішньої клубової артерії в порожнині таза відходять такі гілки.

1. Нижня надчревная артерія (а. epigastrica inferior) починається на 1-1,5 см вище lig. inguinale, розташовуючись під парієтальних листком очеревини і медіальніше глибокого пахового кільця, біля якого артерія перехрещується насіннєвим канатиком. У цьому місці від неї починається a. cremasterica – до однойменної м’язі. У початку надчеревній артерії відходить лобкова гілку, яка з’єднується з подібною ж гілкою запірательной артерії. Нижня надчревная артерія близько латерального краю прямого м’яза живота досягає пупка і постачає кров’ю пряму м’яз живота. Анастомозуючих з верхньої надчеревній, поперековими і нижніми міжреберними артеріями.

2. Зовнішня насіннєва артерія (а. spermatica externa) відходить вище лобкової гілки і через паховий канал проникає в мошонку, де постачає кров’ю насіннєвий канатик, у жінок – круглу зв’язку матки, лобок і великі статеві губи.

3. Глибока артерія, навколишнє клубову кістку (a. circumflexa ilium profunda), починається дистальнее початку нижньої надчеревній артерії. Супроводжує пахову зв’язку, досягає гребеня клубової кістки. Постачає кров’ю поперечну і внутрішню косу м’язи живота. Утворює з’єднання з поверхневою артерією, навколишнього клубову кістку, і клубово-поперекової артерією.

Середня крижова артерія

Середня крижова артерія (а. sacralis mediana) являє собою непарну гілку аорти і відноситься до її кінцевої гілки. Утворюється в місці її поділу на дві загальні клубові артерії. Середня крижова артерія ділиться на аа. lumbales imae, rr. sacrales і вісцеральні гілки. Постачає кров’ю крижі, навколишні м’язи і пряму кишку.

Comments are closed.