Кальцій: підтримання низької концентрації в цитоплазмі.

Концентрація іонів кальцію в цитоплазмі клітин дуже низька-близько 10-7М, а у позаклітинних рідинах порядку 10-3М. Швидке підвищення концентрації кальцію в цитоплазмі відбувається шляхом вивільнення його з внутрішньоклітинних сховищ, це якимось чином пов’язано з надходженням кальцію із зовнішнього середовища всередину клітин.

Існує декілька систем підтримки низької концентрації кальцію в цитоплазмі див. рис схема кальцієвого внутрішньоклітинного обміну.

Основну роль відіграють кальцієві АТФази Е1, Е2 типу або Р-типу. Ці АТФази розташовані в плазматичній мембрані, мембранах ендоплазматичного ретикулуму та інших кальцієвих депо – кальціосомах. Їх активність регулюється фосфорилюванням, а кальцієва АТФаза плазматичної мембрани активується також кальмодуліном.

У внутрішніх клітинних везикулах (не мітохондріального походження) виявлено протонна АТФаза V типу (вакуолярного) створює градієнт іонів водню. Передбачається, що в секреторних клітинах за рахунок енергії протонного градієнта відбувається заканчіваніе іонів кальцію з цитоплазми в везикули (кальцій-протонний обмін). В даний час немає доказів помітного участі мітохондрій у підтриманні кальцієвого гомеостазу в цитоплазмі.

Натрій-кальцієвий обмінник в електроневозбудімих клітинах, мабуть, не вносить істотного внеску в регуляцію концентрації кальцію в цитоплазмі.

Comments are closed.