Кальцій: переносники.

Можливі наступні шляхи рецепторзавісімого входу Сa в клітину, не пов’язані з активацією іонних каналів: за допомогою переносника, шляхом Na / Ca-обміну і ендоцитозу.

Ідея про існування кальцієвого переносника ліпідної природи була висунута після відкриття фосфоінозітідного циклу. В якості претендента на таку роль розглядалася фосфатидного кислоти (Tyson et al., 1976; Salmon, Honeyman, 1980; Putney et al., 1980). Це з’єднання накопичується в клітинах в перші ж секунди після впливу агоністів, активуючих фосфоінозідний обмін (Lapetina and Cuatrecasas, 1979). Іонофорное дію фосфатидного кислоти було продемонстровано на позаклітинних системах (Tyson et al., 1976; Ohsako, Deguchi, 1981; Putney et al., 1980; Serhan et al., 1982).

Алонсо і співавт. (Alonso et al., 1990) показали, що арахідонова кислота в концентраціях 10-5-10-4 М також може переносити через плазматичну мембрану іони Ca, Mn, Mg, Ba і Co. Транспорт арахідонової кислотою двовалентних катіонів із зовнішнього середовища всередину клітини спостерігався в дослідах з тромбоцитами, нейтрофілами, тімоцітамі, клітинами Ерліха. Враховуючи те, що у багатьох випадках агоністи стимулюють фосфоліпазу А2 +, відщеплюється арахідонову кислоту, а priori не можна виключити роль цього з’єднання як фізіологічного Са-іонофоров. Теоретично в процесі іонофорного перенесення через плазматичну мембрану Са обмінюється на іони водню або який-небудь інший протиіонів. Тому транспорт повинен бути електронейтральності і вхід Са за таким механізмом не буде супроводжуватися зміною мембранного потенціалу.

Comments are closed.