ІЗСД: порушення іммунологічсекой толерантності до B-клітинам.

Аналізуючи матеріал цього розділу в цілому, можна помітити, що жодна з наведених гіпотез або концепцій про причини приводить до ІЗСД зриву імунологічної толерантності не дозволяє узгодити всі накопичені в цій області факти.

Пов’язати ж їх з уявленням про моногенной детермінованості ІЗСД здається і тим більш неможливим. Вельми сумнівно, що один і той же ген відповідає за природжені аномалії тимуса і нестійкість B-клітин при вірусному ураженні, оскільки навіть генетична основа сприйнятливості до одних тільки хвороботворним вірусам різної тканинної тропности повинна бути різною.

Добре відомо, що сприйнятливість до вірусних інфекцій генетично обумовлена ​​низкою факторів, найважливішим з яких є наявність вірус-специфічних рецепторів на тропних патогену клітинах тварин.

Природа рецепторів діабетогенних вірусів більшості згаданих тут сімейств в даний час не з’ясована, але навіть наявні уривчасті відомості говорять про те, що вона може бути найрізноманітнішою. Так, щодо панкреотропних пікорнавірусів відомо, що рецептором ЕМС служить сіалоглікопротеін, схожий з глікофоріном, а віруси Коксакі В можуть використовувати набір рецепторів найрізноманітнішої природи (Рюкерт Р., 1989).

Щодо рецепторів реовіруси відомо лише, що це високоспецифічні структури, які не відносяться ні до ауАГ I або II класів ГКГС, ні до імуноглобулінів (Ig), ні до Fc-фрагменту Ig, ні до розрядів деяких інших відомих вірус-специфічних рецепторних структур клітин тварин ( Тайлер Р., Філдс Б., 1989).

Навпаки, рецепторами лімфотропних герпесвірусів ймовірно є ауАГ I і II класів ГКГС (Ройзман Б., Баттерсон У., 1989), а рецепторами вірусу краснухи є Fc-фрагменти Ig (Шлезінгер А., 1989). Це дає підставу припускати, що спадкова схильність, принаймні, до Dla визначається комплексом декількох генів, що включає, як мінімум, гени, що кодують експоновані B-клітинами антигени потенційного ризику ІЗСД, і гени, що визначають сприйнятливість до відповідних вірусних захворювань, і що таких комплексів може бути декілька.

Comments are closed.