Інвазія пухлинна та експресія молекул адгезії.

Клітини, в тому числі пухлинні, можуть експресувати набори різних молекул адгезії. Наприклад, ендотелій експресується інтегринів, V-кадхеріна, Е-селектіни, Р-селектіни та інші молекули адгезії. Експресія молекул адгезії може регулюватися різними чинниками: рівнем внутрішньоклітинного кальцію (кадхеріна, селектіни і більшість інтегринів є кальцій-залежними), дією зовнішніх агентів, таких як гормони, ростові фактори, цитокіни, блокатори кальцієвих каналів (наприклад, експресія ICAM-1, VCAM- 1 або Е-селектину в звичайних умовах слабко виражена, але різко посилюється при дії IL-1, TNF-альфа та інших цитокінів). Нарешті, багато клітини здатні експресувати множинні ізоформи однієї адгезійної молекули шляхом альтернативного сплайсингу, що різко збільшує варіабельність у адгезійних взаємодіях і створює для пухлинних клітин додаткові можливості в інвазії.

Контактні взаємодії циркулюючих пухлинних клітин з Мікроваскулярна ендотелієм є найважливішим етапом в органоспецифічних метастазуванні. Для прикріплення до ендотелію пухлинні клітини використовують широкий спектр молекул адгезії, причому кінцевий результат залежить від експресії рецепторних молекул як на пухлинних клітинах, так і на ендотелії [Honn, KV, and Tang, DG (1992)].

Наприклад, високометастатіческіе клітини меланоми секретують цитокіни IL-1, який, по-перше, аутокринно стимулює експресію ICAM-1 в самих меланомной клітинах і, по-друге, активує ендотелій, викликаючи в ньому посилення експресії ICAM-1, VCAM-1 і Е -селектину. У результаті відбувається значне посилення адгезії пухлинних клітин до активованого ендотелію. Прикріплення до ендотелію може також здійснюватися через “місток”: інтегрин альфа IIb бета 3 (на пухлинної клітці) – фібриноген-інтегринів альфа V бета 3 (на ендотелії).

Подібний “місток” (інтегрин-фібриноген-інтегринів) забезпечує зв’язок пухлинних клітин з тромбоцитами та агрегацію останніх.

Експресія інтегринів альфа IIb бета 3 в клітинах меланоми сильно корелює з їх здатністю до метастазування в легені.

Є підстави вважати, що експресія Мікроваскулярна ендотелієм органоспецифічних молекул адгезії може регулюватися позаклітинним матриксом, на якому розташовується ендотелій. Ця регуляція може відігравати важливу роль в органоспецифічних взаємодії пухлинних клітин з ендотелієм і вибірковості метастазування. Показано, наприклад, що ендотелій аорти, зростаючий на матриксі з легких або з печінки, міцно пов’язує пухлинні клітини, які вибірково метастазують в ці органи.

Comments are closed.