Інтегрин лейкоцитарний LFA1.

Карта білка LFA-1

LFA-1 (альфаLбета2) відноситься до найбільш важливих для міграції клітин інтегринів, експресується на більшості типів лейкоцитів. Ліганди: ICAM-1, ICAM-2 (ICAM-3). LFA1 знаходиться тільки в лейкоцитах і залучений в різні функції: Т і В клітинний імунний відповідь, активність натуральних кілерів, адгезію макрофагів і адгезію гранулоцитів і адгезію ендотеліальних клітин (Springer TA, 1990).

Інтегрин CD18/CD11a відомий як LFA-1 (функціональний лімфоцитарний антиген 1 типу). LFA1 / CD18 експресувати на лейкоцитах в комплексі з CD11a, CD11b, CD11c.

LFA1/CD18 (бета-2-субодиниця інтегринів) – це глікопротеїн, молекулярна маса якого дорівнює 95 кДа. Поліпептидний ланцюг складається з 747 амінокислот.

LFA1 / CD18 відноситься до сімейства інтегринів, експресується у вигляді гетеродімер з CD11. Цитоплазматичний домен фосфорилюється при активації. Під позаклітинної області містить 6 потенційних місць N-глікозилювання. Фосфорілірованний домен важливий для регуляції спорідненості CD11а/CD18 до його лігандами.

Гетеродімери LFA1/CD11 беруть участь в адгезії клітина-клітина та клітина-позаклітинний матрикс. Зокрема, вони залучені в ініціацію В-і Т-клітинної проліферації, в опосередкований Т-клітинами цитоліз і взаємодію лейкоцитів з тканинами, включаючи ендотелій. Контррецепторамі для LFA1 є ICAM1 і ICAM2 [Diamond, MS et al. (1991)] CD11/CD18 зв’язується з N-кінцевим ділянкою ICAM-1 (CD54) і ICAM-2. Спорідненість CD11/CD18 до ICAM-1 збільшується при активації Т-клітин. CD11b/CD18 взаємодіє з компонентом комплементу iC3b і з фібриногеном. Для зв’язування ліганда з CD11/CD18 потрібна участь двовалентних катіонів. CD11а, CD11b, CD11с конститутивно фосфорильованого.

Рецепторна пара LFA1 – ICAM1 індукує цитокіни через 4-6 годин (максимум через 24) (Spinger TA, 1990).

LFA1 сильно споріднений двом іншим бета 2 інтегринів MAC1 і pI 50,95. Вони є членами иммуноглобулинового суперсемейства і грають роль в адгезії нейтрофілів до інших клітин і при утворенні нерозчинних похідних в каскаді згортання крові (Kishimoto TK ea, 1989).

LFA1імеет вирішальну роль в клітинній міграції, що підтверджується наявністю захворювання Leucocyte Adgesion Deficiency (LAD), пов’язаного з мутацією бета субодиниці. При цьому лейкоцити не можуть мігрувати до вогнища запалення (Springer TA, 1990, Lawrence MB, ea, 1991), у зв’язку з порушенням функцій нейтрофілів порушується також відповідь на пересадку кісткового мозку (Spinger TA, 1990).

Comments are closed.