Інтегріни міжклітинних контактів.

Деякі інтегринів здійснюють міжклітинні контакти. До них відносяться лейкоцитарні інтегринів альфа L бета 2 (LFA-1) і інтегринів альфа М бета 2 (Mac-1), а також інтегрин альфа 4 бета 1, для яких лігандами служать молекули адгезії іншого сімейства – імуноглобулінів.

Зазначені інтегринів забезпечують адгезію лейкоцитів до ендотеліальної вистилки судин, що є необхідною передумовою до подальшої екстравазації (виходу з посудини) і міграції лейкоцитів у вогнище запалення (приклад інвазії нормальних клітин!).

Інтегрин LFA-1 відіграє ключову роль також в контактних взаємодіях клітин при імунній відповіді (взаємодії Т-хелперів з макрофагами або цитотоксичних Т-лімфоцитів з клітинами-мішенями), а Мас-1 – у фагоцитозі.

Участь інтегринів в зв’язуванні клітин один з одним може здійснюватися і опосередковано. Так, тромбоцитарний інтегрин альфа IIb бета 3 пов’язує тромбоцити через фібріногеновий “місток”. Незалежність клітин від прикріплення до позаклітинної матриксу: введення

Інтегріни міжклітинних контактів: експресія в пухлинних клітинах

Експрессіруясь на поверхні циркулюючих пухлинних клітин, лейкоцитарні інтегринів альфа L бета 2 (LFA-1) і інтегринів альфа М бета 2 (Mac-1), або інтегрин альфа 4 бета 1 забезпечують міцне прикріплення цих клітин до ендотеліальної вистилки судин, що є необхідною передумовою подальшої інвазії судинної стінки і формування вторинного (метастатичного) вогнища пухлинного росту. Наприклад, гіперекспресія альфа 4 бета 1 клітинами меланоми сприяє їх адгезії до ендотелію судини і визначає метастатичну активність цих клітин [Honn, KV, and Tang, DG (1992), Gehlsen, K.R. et al. (1992)].

Тромбоцитарний інтегрин альфа IIb бета 3, експрессіруясь в циркулюючих пухлинних клітинах, забезпечує їх зчеплення через фібріногеновий “місток” з судинним ендотелієм або з тромбоцитами; останнім сприяє утворенню змішаних агрегатів пухлинних клітин з тромбоцитами, що є важливою умовою інвазії стінки судини.

Comments are closed.