Грудина і ребра.

Грудина (sternum; рис. 10, А). Грудина – це довга плоска губчаста кістка, що складається з 3 частин: рукоятки, тіла і мечоподібного відростка. Рукоятка становить верхній відділ грудини, на верхньому її краї розташовані 3 вирізки: непарна яремна і парні ключично, які служать для зчленування з грудинно кінця ключиці. На бічній поверхні рукоятки видно ще дві вирізки – для I і II ребер. Рукоятка, з’єднуючись з тілом, утворює спрямований кпереди кут грудини. У цьому місці до грудини прикріплюється II ребро. Тіло грудини довге, плоске, донизу розширюється. На бічних краях має вирізки для прикріплення хрящових частин II – VII пар ребер. Мечоподібний відросток – це найбільш мінлива за формою частина грудини. Як правило, він має форму трикутника, але може бути роздвоєний донизу або мати в центрі отвір. До 30 років (іноді пізніше) частини грудини зростаються в одну кістку.
Рис. 10. Грудина і ребра. А – грудина (sternum): 1 – рукоятка грудини (manubrium sterni); 2 – тіло грудини (corpus sterni); 3 – мечоподібний відросток (processus xiphoideus); 4 – реберні вирізки (incisurae costales); 5 – кут грудини (angulus sterni ); 6 – яремна вирізка (incisura jugularis); 7 – ключично вирізка (incisure clavicularis). Б – VIII ребро (вид зсередини): 1 – суглобова поверхня головки ребра (facies articularis capitis costae); 2 – шийка ребра (collum costae); 3 – кут ребра (angulus costae); 4 – тіло ребра (corpus costae); 5 – борозна ребра (sulcus costae). В – I ребро (вид зверху): 1 – шийка ребра (collum costae); 2 – горбок ребра (tuberculum costae); 3 – борозна підключичної артерії (sulcus a. Subclaviae); 4 – борозна підключичної вени (sulcus v. Subclaviae) , 5 – горбок передній сходовому м’язи (tuberculum m. scaleni anterioris)

Ребра (costae; рис. 10, Б і В). Кожне ребро має кісткову та хрящову частини.

Кісткова частина ребра (os costale) – довга спиралеобразно вигнута кістку, в якій розрізняють головку, шийку і тіло. Головка ребра знаходиться на задньому його кінці. Вона несе на собі суглобову поверхню для зчленування з реберних ямками двох суміжних хребців. Головка переходить в шийку ребра. Між шийкою і тілом видно горбок ребра з суглобовою поверхнею для зчленування з поперечним відростком хребця. (Оскільки XI і XII ребра не зчленовуються з поперечними відростками відповідних хребців, суглобової поверхні на їх горбках немає.) Тіло ребра довге, плоске, вигнуте. На ньому розрізняють верхній і нижній краї, а також зовнішню і внутрішню поверхні. На внутрішній поверхні ребра по його нижньому краю проходить борозна ребра, в якій розташовуються міжреберні судини і нерви. Довжина тіла наростає до VII – VIII ребра, а потім поступово зменшується. У 10 верхніх ребер тіло безпосередньо за горбком утворює вигин – кут ребра.

Перше (I) ребро на відміну від решти має верхню і нижню поверхні, а також зовнішній і внутрішній краю. На верхній поверхні біля переднього кінця I ребра помітний горбок передній сходовому м’язи. Попереду горбка знаходиться борозна підключичної вени, а ззаду – борозна підключичної артерії.

Comments are closed.