Хронічний лобулярний гепатит.

При хронічному лобулярні гепатиті крім інфільтрації портальних трактів виявляють внутрідольковие некрози і запальну інфільтрацію печінкових часточок. Гістологічні зміни майже такі ж, як при затяжному перебігу гострого гепатиту. Цілість прикордонної платівки не порушена, перипортальній фіброз виражений слабо або відсутня, структура часточок збережена. Перехід в хронічний активний гепатит і розвиток цирозу печінки нехарактерні; по суті, хронічний лобулярний гепатит – це варіант хронічного персистуючого гепатиту з переважною локалізацією змін всередині часточок. Клінічні та лабораторні дані при цих двох формах гепатиту майже однакові. Можливі загострення, що супроводжуються минущим підвищенням активності амінотрансфераз, як при гострому гепатиті, і прогресуванням морфологічних змін. Як і при хронічному персистуючому гепатиті, прогноз в цілому сприятливий. У новій класифікації цій формі відповідають низька або помірна активність і стадія 0 або 1 (див. “Хронічний гепатит: нова класифікація”).

Comments are closed.