Хронічний активний гепатит.

Хронічний активний гепатит може протікати доброякісно або, навпаки, важко, приводячи до цирозу печінки, печінкової недостатності та смерті. Його основні морфологічні ознаки:

– Виражена лімфоцитарна інфільтрація портальних трактів, поширювана на часточки (при хронічному аутоімунному гепатиті в інфільтраті виявляють домішка плазматичних клітин);

– Ступінчасті некрози;

– Склероз портальних трактів, від яких відходять тонкі сполучнотканинні перегородки, що вростають всередину часточок, розділяючи їх на частини і оточуючи жовчні протоки;

– Ознаки регенерації гепатоцитів: потовщення печінкових балок, поява псевдозалозистих структур (“розеток”) і вузлів регенерації (помилкових часточок).

Процес буває вогнищевим або дифузним.

Коагуляційний некроз окремих гепатоцитів призводить до появи ацидофільних тілець Каунсілмена.

Ступінчасті некрози – це важлива ознака хронічного активного гепатиту; їх виявляють навіть при легкому, відносно сприятливий перебіг хвороби. Мостовидні некрози характерні для більш важкої форми захворювання і свідчать про високий ризик цирозу печінки. Мостовидні некрози іноді розвиваються і при гострому гепатиті, але не мають при ньому прогностичного значення. Некроз гепатоцитів і колапс строми з часом призводять до мостовидних фіброзу, порушення структури часточок і появі вузлів регенерації, тобто розвивається цироз печінки. При найважчій формі хронічного активного гепатиту розвиваються мультилобулярними некрози, захоплюючі цілі часточки або групи часточок. Стан хворого при цьому швидко погіршується, можлива гостра печінкова недостатність.

При легких формах хронічного активного гепатиту, коли є тільки ступінчасті некрози, цироз печінки розвивається рідко; подібний результат швидше характерний для більш важких випадків. Ознаки цирозу виявляють при біопсії у 20-50% хворих хронічним активним гепатитом, в тому числі у тих, у кого гепатит почався недавно.

В цілому хронічний активний гепатит протікає важче, ніж персистуючий гепатит і лобулярний гепатит. Хоча деякі хворі почувають себе добре, у більшості все ж спостерігаються стомлюваність і інші загальні симптоми. При фізикальному дослідженні часто виявляють ознаки цирозу печінки та портальної гіпертензії; активність амінотрансфераз, як правило, вище, а гіпербілірубінемія та жовтяниця розвиваються частіше, ніж при інших формах хронічного гепатиту.

У новій класифікації хронічного активного гепатиту відповідають низька, середня або висока активність і стадії від 1 до 4

Comments are closed.