Хребці.

Хребець (рис. 8) має тіло і дугу, замикаючу хребетна отвір. На дузі перебуває 7 відростків: 2 верхніх суглобових, 2 нижніх суглобових, 2 поперечних і остистий. У підстави дуги розташовуються верхня і нижня хребетні вирізки. Вирізки двох сусідніх хребців утворюють міжхребцевий отвір.
Рис. 8. Хребці. А – грудний хребець (vertebra thoracica): I – вид збоку; II – вид зверху. Б – поперековий хребець (vertebra lumbalis). В – шийний хребець (vertebra cervicalis). Г – I шийний хребець – атлант (atlas). Д – II шийний хребець – осьовий хребець (axis); 1-тіло хребця (corpus vertebrae); 2 – дуга хребця (arcus vertebrae); 3 – хребетна отвір (foramen vertebrale); 4 – нижня хребетна вирізка (incisure vertebralis inferior); 5 – верхня хребетна вирізка (incisure vertebralis superior); 6 – верхній суглобовий відросток (processus articularis superior); 7 – нижній суглобовий відросток (processus articularis inferior); 8 – поперечний відросток (processus transversus); 9 – остисті відростки (processus spinosus) ; 10 – верхня реберна ямка (fovea costalis superior); 11 – нижня реберна ямка (fovea costalis inferior); 12 – реберна ямка поперечного відростка (fovea costalis processus transversus); 13 – тіло II шийного хребця (corpus vertebrae II); 14 – реберний відросток (processus costalis); 15 – отвір поперечного відростка (foramen processus transversus); 16 – передня дуга (arcus anterior) атланта; 17 – задня дуга (arcus posterior) атланта; 18 – латеральні маси (massae laterales) атланта; 19 – верхня суглобова ямка атланта (fovea articularis superior); 20 – зуб осьового хребця (dens axis)

Шийні хребці. Відмінною особливістю шийних хребців є наявність отвори в поперечних відростках. Тіла шийних хребців невеликі, овальні, витягнуті в поперечному напрямку. Хребетна отвір велике, трикутної форми. Поперечні відростки шийних хребців складаються з двох частин: власне поперечного відростка і реберного відростка, що є рудиментом ребра. У VI шийного хребця реберний відросток найбільш розвинений, до нього тісно прилягає сонна артерія. При необхідності її можна притиснути до горбку реберного відростка, який отримав назву сонного горбика (tuberculum caroticum). Остистий відросток VII шийного хребця довший, ніж у решти шийних хребців. Він помітно виступає, і його можна промацати через шкіру; звідси весь хребець отримав назву виступаючого (vertebra prominens; див. рис. 7, Б).

I шийний хребець – атлант – тіла не має. Дві його латеральні маси з’єднані передньої і задньої дугами. На латеральних масах зверху знаходяться верхні суглобові поверхні (для з’єднання з черепом), а знизу – нижні суглобові поверхні (для з’єднання з II шийним хребцем).

II шийний хребець – осьовий – відрізняється від інших хребців тим, що на його тілі є масивний відросток – зуб. За своїм походженням зуб є частиною тіла I шийного хребця. Зуб служить віссю, навколо якої відбувається обертання голови разом з атлантом.

Грудні хребці. Характерна ознака грудного хребця – наявність верхньої та нижньої реберних ямок на бічних поверхнях тіла. До них приєднується голівка ребра. Реброва ямка є і на поперечному відростку (для з’єднання з горбком ребра). Тіла грудних хребців більше, ніж шийних, хребетна отвір кругле.

Поперекові хребці. Тіло поперекового хребця дуже масивне, бобовидной. Хребетна отвір відносно невелике, овальне. Остисті відростки направлені горизонтально, проміжки між ними великі.

Крижі (os sacrum; рис. 9, а і б). У дітей і підлітків крижові хребці існують роздільно. У віці 17 – 25 років вони зростаються і утворюють одну кістку – крижі. Він має форму трикутника: догори звернено підстава, донизу – верхівка. В утворенні порожнини малого таза приймає участь його передня увігнута тазова поверхня (fades pelvica). На ній видно сліди зрощення тіл крижових хребців – поперечні лінії. На кінцях кожної з чотирьох ліній знаходиться пара передніх крижових отворів. Збоку від тазових отворів лежать латеральні частини – це зрощені поперечні відростки і рудименти ребер крижових хребців.
Рис. 9. Крижі (а, б) і куприк (в). А – вигляд спереду: 1 – підстава крижів (basis ossis sacri); 2 – поперечні лінії (lineae transversae); 3 – верхівка крижа (apex ossis sacri); 4 – передні крижові отвори (foramina sacralia anteriora); 5 – латеральна частина ( pars lateralis). Б – вигляд ззаду: 1 – крижовий роги (cornua sacralia); 2 – крижовий канал (canalis sacralis); 3 – ушковідная поверхню (fades auricularis); 4 – латеральний крижовий гребінь (crista sacralis lateralis); 5 – проміжний крижовий гребінь (crista sacralis intermedia); 6 – крижова щілину (hiatus sacralis); 7 – задні крижові отвори (foramina sacralia dorsalia); 8 – серединний крижовий гребінь (crista sacralis mediana). В – куприк: 1 – куприкова роги (cornua coccygea); 2 – куприкова хребці I – IV (vertebrae coccygeae I – IV)

Дорсальна поверхня (fades dorsalis) опукла, нерівна.

У центрі її вертикально проходить серединний крижовий гребінь – слід злиття остистих відростків крижових хребців. Латеральні розташований парний проміжний крижовий гребінь, що утворився від зрощення суглобових відростків крижових хребців. Зверху цей гребінь закінчується звичайними верхніми суглобовими відростками I крижового хребця, а знизу – видозміненими нижніми суглобовими відростками V крижового хребця, званими крижовий рогами (cornua sacralia). Останні обмежують собою вихід крижового каналу – крижову щілину (hiatus sacralis). Добре помітні 4 пари задніх крижових отворів. Латеральні них знаходиться парний латеральний крижовий гребінь, що представляє собою зрослі поперечні відростки крижових хребців. У верхніх відділах бокової поверхні латеральних частин крижів розташовується суглобовий ушковідная поверхню для зчленування з тазовими кістками. Усередині крижів проходить крижовий канал.

З боку підстави крижі зчленовується з V поперековим хребцем, а з боку верхівки – з куприком.

Копчик (os coccygis; рис. 9, в). Копчик являє собою рудимент хвостового скелета тварин. У людини костеніє пізно і складається з 3-5 недорозвинених хребців. Перший (I) куприковий хребець зверху має видозмінені верхні суглобові відростки, звані куприкового рогами. Вони з’єднуються з крижовий рогами. На тілі I куприкового хребця в сторони йдуть вирости – рудименти поперечних відростків. Решта копчикові хребці мають форму овальних кісткових тел.

Comments are closed.