Гострий вірусний гепатит: короткі відомості.

Гострий вірусний гепатит – це системна інфекція з переважним ураженням печінки. Майже всі випадки вірусного гепатиту викликаються одним з п’яти гепатотропними вірусів – гепатиту A, гепатиту В, гепатиту С, гепатиту D і гепатиту Е. Був відкритий і 6-й – вірус гепатиту G, однак його етіологічна роль ще не доведена. Всі перераховані віруси гепатиту, за винятком вірусу гепатиту В, – РНК-содержат. Хоча вони відрізняються за будовою і антигенних властивостях, клінічна картина всіх вірусних гепатитів майже однакова.

Гострий гепатит будь-якої етіології може протікати безсимптомно, в стертій формі або, навпаки, блискавично, зі смертельним результатом; віруси з парентеральним механізмом передачі нерідко викликають хронічний гепатит, який буває як персистуючим, так і активним, з швидким прогресуванням, розвитком цирозу печінки і навіть печінковоклітинного раку.

Comments are closed.