Гормони тиреоїдні вільні і пов’язані.

T4 і T3 присутні в сироватці як у вільній (незв’язаної), так і в зв’язаній формах. Гормональною активністю володіють тільки вільні Т4 і Т3. Частка вільних гормонів дуже мала. Вміст вільного Т4 та вільного Т3 становить відповідно 0,03 і 0,3% їх загального вмісту в сироватці. Переважна кількість Т4 і Т3 міцно пов’язано з транспортними білками, в першу чергу – з тироксинзв’язуючого глобуліном. На частку ТЗГ припадає 75% пов’язаного Т4 і більше 80% пов’язаного Т3.

На частку інших зв’язуючих білків – транстіретіна (тироксинзв’язуючого преальбуміну) і альбуміну припадає приблизно 15% і 10% пов’язаного Т4 відповідно. Т3 не зв’язується ні з транстіретіном, ні з альбуміном.

Зміни концентрацій білків, що зв’язують тиреоїдні гормони, призводять до змін змісту самих Т4 і Т3. Наприклад, при підвищенні концентрації ТЗГ рівні загального Т4 та загального Т3 в сироватці зростають, а при дефіциті ТЗГ – знижуються. Між загальним вмістом Т4 та Т3 і змістом вільних Т4 і Т3 існує динамічна рівновага. Збільшення концентрації ТЗГ спочатку призводить до короткочасного зниження вільного Т4 та вільного Т3. Потім секреція Т4 і Т3 посилюється і їх загальний вміст у сироватці підвищується до тих пір, поки не відновиться нормальний рівень вільного Т4 та вільного Т3. Таким чином, рівні вільних Т4 і Т3 в сироватці не змінюються, тому не змінюється і інтенсивність процесів, регульованих Т4 і Т3 у тканинах-мішенях. Фактори, що впливають на концентрацію ТЗГ, перераховані в табл. 27.1.

Зміни концентрацій транстіретіна або альбуміну менше впливають на зміст Т4 і Т3, оскільки спорідненість Т4 і Т3 до цих білків набагато нижче, ніж до ТЗГ. Однак описаний синдром сімейної дісальбумінеміческой гіпертіроксінеміі, при якому посилюється зв’язування Т4 з альбуміном (через порушення структури альбуміну). Вільний Т4 при цьому синдромі нормальний, а загальний Т4 значно збільшений.

Описаний випадок підвищення рівня транстіретіна, при якому загальний Т4 був підвищений, а вільний Т4 залишався нормальним. Такі порушення зустрічаються рідко.

Comments are closed.