Гормон росту: фізіологічні ефекти.

Гормон росту: вплив на синтез білка

ГР стимулює транспорт амінокислот у м’язові клітини і, крім того, посилює синтез білка, причому незалежно від впливу на транспорт амінокислот. У тварин, які отримують ГР, виникає позитивний азотний баланс, що відображає загальне підвищення білкового синтезу та зниження вмісту амінокислот і сечовини в плазмі та сечі. Зазначені зміни супроводжуються підвищенням рівня синтезу РНК і ДНК в окремих тканинах. У цьому відношенні дія ГР схоже з деякими ефектами інсуліну.

Гормон росту: вплив на вуглеводний обмін

У плані впливу на вуглеводний обмін гормон росту є антагоністом інсуліну.

Гіперглікемія, що виникає після введення ГР, – результат сполучення зниженої периферичної утилізації глюкози і її підвищеної продукції печінкою в процесі глюконеогенезу. Діючи на печінку, ГР збільшує вміст в ній глікогену, ймовірно, внаслідок активації глюконеогенезу з амінокислот. ГР може викликати порушення деяких стадій гліколізу, а також гальмування транспорту глюкози. Обумовлений чи даний ефект результатом придушення гліколізу, поки не встановлено. Інгібування гліколізу у м’язах може бути також пов’язане з мобілізацією жирних кислот із тріацілгліцеролових резервів. При тривалому введенні ГР існує небезпека виникнення цукрового діабету.

Гормон росту: вплив на ліпідний обмін

ГР: вплив на обмін ліпідів. При інкубації жирової тканини з ГР in vitro посилюється вивільнення неестеріфіцірованних (вільних) жирних кислот і гліцерину. Введення ГР in vivo викликає швидке (30-60 хв) підвищення вмісту вільних жирних кислот у крові і їх окислення в печінці. В умовах недостатності інсуліну (наприклад, при діабеті) може зростати кетогенез. Ці ефекти так само, як і дія ГР на вуглеводний обмін, швидше за все не опосередковуються ІФР-1.

Гормон росту: вплив на мінеральний обмін

ГР або, що більш імовірно, ІФР-1, активно беруть участь у мінеральному обміні, сприяє позитивному балансу кальцію, магнію, фосфату і викликає затримку Na, K і Cl.

Перший ефект, можливо, пов’язаний з дією ГР на кістки: він стимулює ріст довгих кісток в області епіфізарних пластинок у дітей та аппозіціонний або акральна зростання у дорослих.

У дітей ГР підсилює та освіта хряща.

Гормон росту: профілактіноподобние ефекти

ГР зв’язується з лактогенний рецепторами і тому володіє багатьма свойспвамі пролактину, зокрема здатністю до стимуляції молочних залоз, лактогенезу і зростання зоба у голубів.

Comments are closed.