Холецистит: лікування.

Холецистит: консервативне лікування

Основний метод лікування гострого холециститу та його ускладнень – хірургічний, однак для підготовки хворого до холецистектомії проводять консервативну терапію (правило “нічого всередину”, установка назогастрального зонда, усунення водно-електролітних порушень). Для знеболення використовують петидин або пентазоцин, які в меншій мірі сприяють скороченню сфінктера Одді, ніж морфін. При важкому приступі гострого холециститу показано в / в введення антибіотиків – навіть незважаючи на те, що на ранніх стадіях запального процесу жовч може бути стерильною. Призначення антибіотиків сприяє зниженню частоти ранової інфекції, формування абсцесів, а також сепсису. Зазвичай ефективна монотерапія ампіциліном, цефалоспоринами, уреїдопеніциліни і аміноглікозидами, однак для хворих на цукровий діабет, ослаблених хворих, а також при сепсисі, викликаному грамнегативними бактеріями, краща комбінована антибіотикотерапія.

Холецистит: хірургічне лікування

Оптимальні терміни хірургічного втручання при гострому холециститі залежать від стану хворого. Намітилася тенденція до раннього проведення операції, що частково пояснюється бажанням зменшити час перебування в лікарні. Екстрені холецистектомія і холецістостомія показані хворим, у яких підозрюються або діагностовані ускладнення гострого холециститу: емпієма жовчного міхура або перфорація жовчного міхура, емфізематозний холецистит. При неускладненому гострому холециститі приблизно у 30% хворих стан погіршується навіть на тлі консервативної терапії; операцію їм проводять в ранні терміни (через 24-72 год). Частота ускладнень, обумовлених технічними труднощами, при ранній і відстроченої холецистектомії приблизно однакова.

Відстрочена операція показана хворим з важким загальним станом і хворим, у яких діагноз гострого холециститу викликає сумніву.

Рання холецистектомія є методом вибору у більшості хворих.

Летальність при екстреної холецистектомії досягає 3%, при ранній і відстроченої холецистектомії у хворих молодше 60 років вона становить приблизно 0,5%.

Супутні захворювання інших органів, пов’язані з віком, а також ускладнення жовчнокам’яної хвороби підвищують операційний ризик. У ослаблених хворих з гострим холециститом можна обмежитися холецістостомія і дренуванням жовчного міхура, а холецистектомія провести в більш віддалені терміни.

Comments are closed.