Холедохолітіаз: діагностика та лікування.

Діагноз холедохолитиаза зазвичай ставлять шляхом ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографія або інтраопераційноїхолангиографии (табл. 302.3). Камені загального жовчного протоку виявляють у 20% хворих, яким проводять холецистектомії. З появою лапароскопічної холецистектомії змінилася і тактика лікування холедохолітіазу. Найбільш краща ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, яка дозволяє не тільки виконати папиллосфинктеротомия і видалити камені, але й уточнити анатомію жовчних шляхів. Це втручання показане в передопераційному періоді хворим на жовчнокам’яну хворобу, у яких є наступні фактори ризику:

– Епізоди жовтяниці або панкреатиту в анамнезі;

– Відхилення від норми біохімічних показників функції печінки;

– Розширення загальної жовчної протоки або камені в ньому, які виявляються при УЗД.

Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія проводять і в післяопераційному періоді, якщо при холангіографії виявлені залишені камені. У міру впровадження лапароскопічних операцій показання до ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографія будуть звужуватися. Завдяки широкому застосуванню лапароскопічної холецистектомії та ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографія частота ускладнень жовчнокам’яної хвороби знизилася і рідше стала виникати необхідність у холедохолітотоміі і установці Т-подібного дренажу загальної жовчної протоки.

Ендоскопічна папиллосфинктеротомия неоціненна для літніх і ослаблених хворих холедохолітіаз.

Comments are closed.