Ген інсулінового рецептора: нокаут в м’язовій тканині.

Були отримані трансгенні миші, у яких тільки в м’язах не експресувати ген рецептора інсуліну і м’язова тканина втрачала здатність використовувати глюкозу в енергетичному обміні. У таких тварин можна було очікувати розвитку НІЗСД внаслідок інсулінорезистентності м’язової тканини, яка є одним з основних споживачів глюкози в організмі.

Як показала спеціальна перевірка, у м’язах цих тварин ген рецептора інсуліну дійсно не експресіровался або зкспрессіровался дуже слабо, тоді як його експресія в печінці та інших тканинах практично не відрізнялася від норми. У цих мишей не відбувалося суттєвого збільшення транспорту глюкози в м’язову тканину під дією інсуліну (реакція на інсулін була знижена на 75%), тоді як у контрольних тварин захоплення глюкози м’язовою тканиною значно збільшувався під впливом інсуліну.

Часткове збереження ефекту інсуліну у трансгенних мишей можна було пояснити або не повною блокадою експресії гена рецептора інсуліну, або дією гормону через інший гомологічних рецептор інсуліноподібного ростового фактора I, експресія якого не порушувалася у дослідних тварин та через взаємодію з яким інсулін також здатний частково проявляти деякі свої ефекти. Дивним результатом проведених експериментів було те, що, незважаючи на відсутність інсулінового рецептора в м’язах, вміст глюкози та інсуліну в циркулюючої крові чудесних мишей практично не відрізнялися від норми і, отже, нечутливість м’язової тканини до дії інсуліну не могла бути причиною виникнення і розвитку НІЗСД. Досвідчені миші виглядали нормально і їх ріст і розвиток також не відрізнялися від норми. Отримані дані можна пояснити тим, що рецептор інсуліну зберігався в жировій тканині, печінці та інших органах і нездатність м’язів споживати глюкозу компенсувалася підвищеним її згоранням в інших тканинах. Єдиним виявленим порушенням обміну, характерним для НІЗСД, у дослідних тварин було підвищений вміст ліпідів (тригліцеридів і вільних жирних кислот) в крові, що могло служити непрямою вказівкою на переключення енергетичного обміну в м’язах з використання вуглеводів на підвищене споживання жирів, хоча це питання ще вимагав спеціального вивчення.

Comments are closed.