Філософія акушерського справи.

Головною метою проф. діяльності акушерок є забезпечення безпеки материнства боротьба з материнської та перинатальної захворюваністю і смертністю. Для цього необхідні хороші знання, професіоналізм і велика відповідальність. При цьому акушерка не повинна забувати про дотримання прав пацієнтки, культурі обслуговування, милосерді.
Яке місце при обслуговуванні вагітної, породіллі або породіллі займає акушерка, які функції вона виконує?

Акушерка під керівництвом лікаря акушера-гінеколога бере участь в обслуговуванні вагітних, породіль та породіль, гінекологічних хворих, бере участь у профілактичних оглядах здорових жінок: у жіночих консультаціях, пологових будинках, спеціалізованих перинатальних та гінекологічних центрах, акушерських та гінекологічних відділеннях лікарень, оглядових кабінетах поліклінік і фельдшерсько-акушерських пунктах. У відділеннях, де в штаті немає лікарів, де тільки здійснюється діагностична, консультативна та невідкладна допомога (оглядові кабінети, ФАП, акушерські машини швидкої допомоги), акушерці надається дуже велика самостійність і відповідальність. Те ж саме спостерігається в маленьких стаціонарах, особливо в області, де не може бути забезпечена цілодобова лікарська допомога. Однак акушерка повинна добре розрізняти норму і патологію і консультуватися з лікарем з приводу сумнівів. При наданні допомоги жінкам з патологією акушерка завжди повинна працювати під керівництвом лікаря.

У відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту (ГОС) до мінімуму змісту та рівня підготовки, випускникові за спеціальністю 0402 «Акушерська справа» в області акушерства необхідно:

– Знати структуру родопомочі, призначення та структуру жіночої консультації та пологового будинку;
– Знати роль акушерки в житті суспільства і в структурі пологової допомоги;
– Знати зв’язку професійної взаємодії установ допомоги породіллі з іншими установами;
– Знати особливості професійного спілкування, етики, деонтології в акушерстві;
– Знати особливості санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму установ допомоги породіллі;
– Знати анатомо-фізіологічні особливості організму жінки в різні періоди її життя, включаючи вагітність, пологи і післяпологовий період;
– Знати фактори, що впливають на плід, та заходи профілактики хвороб плода;
– Мати уявлення про етіологію і патогенез патологічних станів в акушерстві;
– Знати основні види акушерських ускладнень, особливості перебігу і ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду при акушерської патології;
– Знати оперативні методи, застосовувані в акушерській практиці;
– Знати та вміти застосовувати на практиці консервативні методи лікування, що застосовуються в акушерстві;
– Вміти виконувати обстеження, спостереження, розродження, догляд за фізіологічних акушерських станах: вагітність, пологи, післяпологовий період;
– Вміти виділити фактори ризику для матері та плоду;
– Вміти виявити акушерські ускладнення, надати долікарську допомогу, здійснювати догляд та спостереження, виконувати призначення лікаря;
– Вміти провести розродження через природні родові шляхи у разі патології під контролем лікаря;
– Вміти асистувати лікареві і надавати допомогу пацієнтці в разі оперативних втручань;
– Вміти оформити спеціальну документацію;
– Вміти оцінити стан новонародженого, виконати первинний туалет новонародженого, надати долікарську допомогу, здійснювати догляд та спостереження за новонародженим.

Якими якостями повинна володіти акушерка?
Перш за все вона повинна бути чесною і відповідальною, тому що їй довіряється життя відразу двох пацієнтів і майбутнє благополуччя сім’ї. Необхідно любити свою спеціальність, володіти всіма необхідними знаннями та вміннями, володіти сильною волею, швидкою реакцією, міцним здоров’ям, бути акуратною, доброї, ініціативної і дисциплінованою.

Акушерці довіряють багато сокровенні таємниці щодо сімейного життя, перенесених захворювань і вагітностей. Вся ця інформація є конфіденційною і не може бути довірено без дозволу жінки нікому, крім середнього і лікарського персоналу, який забезпечує лікування та догляд.

Робота акушерки з охорони здоров’я матері і плоду. Вагітність може викликати в організмі жінки позитивні або негативні зміни. Ставлення до вагітності і до дитини може бути позитивним і негативним. Вплив на дитину з боку матері може бути як позитивним, так і негативним. Дитина, хоча його виношує мати, є плодом любові двох подружжя. Батько може бути зацікавлений у дитині в рівній, більшою чи меншою мірою, ніж мати. Батько, мати і дитина (спочатку внутрішньоутробний, а потім і новонароджений) складають сім’ю. Ця маленька сім’я дуже часто живе всередині великої патріархальної сім’ї або має з нею тісні зв’язки.

Вагітну і її дитину оточують: величезний соціальний світ (сім’я, друзі, знайомі, колеги, виробничі і суспільні зв’язки, держава з її законами і звичаями), виробництво, природа з усім різноманіттям проявів і впливів. Акушерка повинна простежувати всі позитивні і негативні впливи на організм матері та плоду, намагаючись зміцнити позитивний вплив і виключити або зменшити негативний, наскільки це можливо.

У програму навчання акушерки включені такі предмети, як психологія, філософія, релігієзнавство, право – для того, щоб вона могла допомогти вирішити вагітній жінці не тільки фізичні, а й психологічні та навіть соціальні проблеми. Їй необхідні знання основ педагогіки оскільки вона повинна багато чому навчити вагітну жінку і породіллю.

Екологія. Зовнішня Середа надає певний вплив на організм матері та плоду. Статистичні дослідження показують, що показники материнської та перинатальної захворюваності і смертності набагато гірше в тих районах, де мали місце екологічні проблеми і особливо екологічні катастрофи. Яскравий приклад тому: наслідки атомного бомбардування в Японії, екологічна катастрофа в Чорнобилі. Кардинальним вирішенням даної проблеми є боротьба за чистоту навколишнього середовища. Але що може зробити акушерка в конкретному випадку? Наприклад, якщо у жінки, яка чекає на дитину, є вибір, в якому місці жити під час вагітності, то акушерка повинна порадити їй провести вагітність, і особливо період ембріогенезу, в більш сприятливих умовах. Можливе надання путівки в спеціальний санаторій для вагітних, госпіталізація на допологове відділення для виключення шкідливого впливу.

Акушерка повинна з’ясувати умови праці жінки, виявити фактори ризику, рекомендувати звільнення від всіх видів шкідливих робіт, надати відповідну довідку для місця роботи, проконтролювати виконання рекомендацій; жінці, що планує вагітність, порекомендувати звільнитися від шкідливого впливу на організм до вагітності. Слід виключити шкідливий вплив, пов’язане з навчанням: вагітній жінці на її прохання може бути наданий академічну відпустку.

Вагітна жінка, її особистість і психологічні якості вимагають оцінки. Жінка може бути рада дитині або зовсім не готова до материнства, готова до співпраці чи ні. Слід враховувати рівень освіти, особливості сприйняття, тип нервової діяльності, вік і т. д.
Самим головним партнером по підготовці до пологів є батько дитини. Акушерка повинна сприяти тому, щоб дитина об’єднав і зміцнив молоду сім’ю. Якщо шлюб не зареєстрований, необхідно сприяти більш швидкому укладанню шлюбу – вагітні жінки мають право на реєстрацію поза чергою. Необхідно з’ясувати ставлення чоловіка до майбутньої дитини. Якщо ставлення негативне, потрібно пояснити чоловікові про шкідливий вплив аборту на організм жінки, про пільги, які матиме сім’я у разі народження дитини.

При позитивному відношенні найкраще підключити чоловіка до співпраці, підказати йому, яку допомогу він може надати дружині під час вагітності. Бувають ситуації, коли батько дитини більш зацікавлений в його народженні, ніж сама мати. Тоді він допоможе умовити жінку зберегти вагітність, виконувати рекомендації акушерок по обстеженню та підготовці до пологів. Чоловік може бути партнером у пологах і брати участь у догляді за дитиною прямо в пологовому будинку, тому акушерка повинна підготувати до пологів і післяпологовий період не тільки вагітну, але і її чоловіка.

Повна відсутність чоловіка є несприятливим соціальним фактором, тому чоловік не має права вимагати розлучення у вагітної дружини і в період її догляду за дитиною, зобов’язаний її матеріально підтримувати.

Сім’я Молода сім’я може жити самостійно або разом з сім’єю батьків. Одинока мати може жити разом із батьками. Акушерка повинна делікатно підказати вагітної, як уникнути конфліктів; вона може проводити роботу з членами сім’ї для подолання негативного впливу і для зміцнення позитивного впливу. Велика сім’я може надати моральну та матеріальну підтримку. Очікуваний дитина може бути не першою дитиною в родині. Це породжує деякі проблеми: іноді жінка схильна приділяти всю свою увагу першій дитині, відмовляючись від госпіталізації і забуваючи про необхідність оберігати внутрішньоутробного дитини; іноді жінка, навпаки, зайнята проблемою цієї вагітності, відмовляючи в увазі старшій дитині. Це може породити дитячу ревнощі, особливо, якщо мова йде про дітей від різних шлюбів. Акушерка повинна пояснити жінці, як уникнути цієї проблеми, навчити прийомам ергономіки по догляду за маленькою дитиною під час вагітності.

Друзі. Вагітна жінка може продовжувати звичайне спілкування, але повинна пам’ятати, що не може виконувати ту інтенсивне навантаження, яка була до вагітності, в тому числі у святкові дні. Можна рекомендувати їй не влаштовувати великих прийомів. Однак дружня підтримка під час вагітності іноді дуже необхідна. Друзі і родичі, у яких нещодавно народилися діти, можуть поділитися своїм досвідом, передати у спадщину дитяче придане. У той же час чийсь негативний досвід може породити страх, чийсь непрофесійний рада може призвести до ускладнень. Жінка, довіряє акушерці, може обговорювати з нею ті поради, які їй дають друзі і родичі, а акушерка повинна допомогти подолати виниклі страхи і сумніви і уникнути помилок.

Традиції. У різних сім’ях, у різних народів зберігаються свої прикмети і традиції. У віруючих жінок є потреба слідувати релігійним обрядам (християнським, мусульманським і ін). Потрібно враховувати свободу совісті та почуття віруючих, але необхідно запобігати помилки, пов’язані з забобонами і пережитками. Наприклад, суворе дотримання постів під час вагітності може призвести до анемії, гіпотрофії плоду, розвитку гестозу. Відмова релігійної жінки від дострокового розродження за медичними показаннями може призвести до небезпечних ускладнень для матері.

Держава. Акушерка повинна повідомити вагітній про тих пільгах, які їй надає держава у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною. Чинне законодавство забороняє відмовляти жінкам у прийомі на роботу у зв’язку з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, заборонено також і звільнення з роботи протягом цього ж періоду. Якщо підприємство повністю ліквідовано, жінка, що знаходиться під захистом держави, повинна бути неодмінно працевлаштована.

На час вагітності надається звільнення від шкідливої ​​роботи, роботи, пов’язаної з надмірними фізичними навантаженнями, нічними і добовими чергуваннями, відрядженнями. При цьому зберігається середня заробітна плата. Вагітним надається допологової відпустку тривалістю 70 днів (починаючи з 30 тижнів вагітності), в разі двійні – 84 дні (з 28 тижнів вагітності). Післяпологова відпустка надається на 70 днів у разі нормальних пологів, на 86 днів – у разі ускладнень, на АЛЕ днів – при народженні двійні. Лікарняний лист видається Жіночої консультацією. Жінка має право скористатися черговою відпусткою, навіть, якщо не пройшло покладеного терміну з часу попереднього відпустки або працевлаштування (за її бажанням до або після пологів).

Якщо пологи настають у 30 тижнів і дитина жива, надається відпустка на 156 днів, якщо дитина померла, то тільки на 86 днів. У разі викидня видається звичайний лікарняний лист на кількість днів, необхідне на відновлення здоров’я.

Після закінчення відпустки по вагітності та пологах за заявою жінки їй надається частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 1,5 років, а потім за її заявою – додаткова відпустка по догляду за дитиною без збереження заробітної плати до досягнення дитиною віку 3 роки.

Деякі жінки не користуються наданим відпусткою по догляду за дитиною. Годуюча жінка має право на неповний робочий день та надання їй перерви на годування дитини (30 хвилин через 3 години), який оплачується як робочий час. У цей період вона повинна бути звільнена від шкідливих впливів і надмірних навантажень із збереженням середньої заробітної плати.

З метою заохочення материнства жінці надаються наступні матеріальні виплати:
• Допомога по вагітності та пологах (за 140 днів у здорових жінок і 156 днів у жінок з патологією) – встановлюється відповідно до розміру середнього заробітку за місцем роботи (при звільненні від важких і шкідливих робіт розрахунок йде по оплаті, встановленої до перекладу на легкий праця). Безробітні жінки отримують допомогу з розрахунку середньої заробітної плати за останній рік роботи. Студентки очних відділень отримують допомогу відповідно до розміру стипендії.
• Одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичний заклад в ранні терміни вагітності (до 12 тижнів), є своєрідною премією в розмірі мінімальної заробітної плати, яка стимулює ранню постановку вагітних на облік.
• Одноразова допомога при народженні дитини виплачується одному з батьків у розмірі 15 мінімальних зарплат. При народженні двійні виплачується 2 посібники.
• Щомісячне допомогу на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею півтора років виплачується щомісяця особі, яка доглядає за дитиною (не обов’язково матері)
• Щомісячне допомогу на дитину виплачується одному з батьків у розмірі 70% мінімальної зарплати на дитину віком від 1 місяця до 16 років, якщо він не вчиться, і до 18 років, якщо він є учнем загальноосвітньої установи.

Comments are closed.