Ексайтотоксічность глутамат-кальцієвого каскаду.

З початку 80-х років теорія ексайтотоксічності отримала розвиток у ряді експериментальних робіт, що підтверджують виняткову роль аміноацідергіческіх нейротрансмітерів в патогенезі ішемічного інсульту (Engelsen BA, Fosse VM 1985, Globus MY-T., Rusto R. 1991, Meldrum BS 1989, Obrenovitch TP, Zilkha E. 1995). Глутамат-кальцієвий каскад приводиться в дію надлишковим вивільненням збуджуючих нейротрансмітерів глутамату і аспартату з закінчень ішемізованих нейронів у міжклітинний простір (Haddad GG, Jiang С. 1993, Hegstad E., Berg-Johnsen J. 1996). Викид нейротрансмітерні амінокислот спостерігається протягом 10-30 хв з моменту гострої фокальної ішемії внаслідок порушень активного іонного транспорту та деполяризації пресинаптичних мембран; їх концентрації повертаються до початкових рівнів через 30-40 хв після відновлення кровотоку (Боголєпов Н.Н., Бурд Г.С. . 1981, Bosley TM, Woodhans PL 1983, Drejer J., Larson OM 1982, Drejer J., Nielsen EG 1989, Erecinska M., Silver A. 1997).

Дослідження Т.P. Obrenovitch з співавт. показали, що значне вивільнення глутамату відбувається лише при досить важкої церебральної ішемії – в зоні ішемічного ядра (центрального інфаркту). При цьому підвищення рівня глутамату у позаклітинному просторі є двофазним процесом. Під час першої фази (через 10 хв після оклюзії середньої мозкової артерії) зміст глутамату зростає до 30 ммоль, однак через кілька хвилин починає прогресивно збільшуватися, досягаючи максимуму (80-85 ммоль) через 55-60 хв, і залишається на цьому рівні не менше 3 год (Obrenovitch TP, Zilkha E. 1996, Wahl F., Obrenovitch T.Р. 1994). Ранній компонент кінетики глутамату не визначається при відсутності іонів Са2 + в середовищі, що свідчить про везикулярне вивільненні нейротрансмітера, а отже, про достатній рівень залишився ATP для підтримки екзоцітозного вивільнення. Друга фаза виявилася відносно незалежною від концентрації іонів Са2 +. Це дозволяє припустити участь порушень зворотного захоплення глутамату в підвищенні його позаклітинного рівня.

Comments are closed.