Другий шар поверхневих м’язів спини.

М’яз, що піднімає лопатку (m. levator scapulae)  знаходиться в бічній частині шиї, позаду сходових м’язів, ззаду покрита m. trapezius і m. sternocleidomastoideus. Починається від задніх горбків поперечних відростків I-IV шийних хребців і направляється до медіального кута лопатки.
Іннервація: n. dorsalis scapulae (СIV-V).
Функція. Піднімає лопатку. При закріпленої лопатці нахиляє шийний відділ хребта у бік скорочення, а при двосторонньому скороченні утримує шию у вертикальному положенні.
Велика і мала ромбовидні м’язи (mm. rhomboidei major et minor)  розташовуються між хребтом і лопаткою. Починаються від VI і VII остистих відростків шийних і чотирьох верхніх грудних хребців, прикріплюються до медіального краю лопатки.
Іннервація: n. dorsalis scapulae (СIV-V).
Функція. Піднімають і приводять лопатку до серединної лінії тулуба.

Третій шар поверхневих м’язів спини

Задня верхня зубчастий м’яз (m. serratus posterior superior) тонка, знаходиться досередини від ромбоподібних м’язів. Починається тонким сухожиллям від VI-VII шийних і остистих відростків I-II грудних хребців і прямує вниз і латерально. Прикріплюється латеральніше кутів II-V ребер.
Іннервація: nn. intercostales (ThI-IV).
Функція. Піднімає відповідні ребра і бере участь в акті вдиху.
Задня нижня зубчастий м’яз (m. serratus posterior inferior) тонка, трохи ширше попередньої, розташовується під m. latissimus dorsi. Починається широким сухожиллям від остистих відростків XI-XII грудних і I-II поперекових хребців. Пучки її орієнтовані вгору і латерально. Прикріплюється до XII-IX ребер.
Іннервація: nn. intercostales (ThIX-XII).
Функція. Опускає відповідні ребра при акті вдиху.

Глибокі м’язи спини

Глибокі м’язи спини розвиваються з первинних дорсальних миотомов, що знаходяться близько спинний струни і нервової трубки. Вони є джерелом утворення всіх глибоких м’язів. Одночасно з м’язами спини розвинулася і f. thoracolumbalis, яка покриває глибокі м’язи, розташовуючись між остистими відростками хребців та кутами ребер. Тому поверхневі м’язи (описані вище) при зміщенні миотомов в період ембріогенезу з інших відділів залягають поверхностнее f. thoracolumbalis, яка відокремлює один від одного глибокі і поверхневі м’язи спини.

Довгі глибокі м’язи спини

Ремінний м’яз голови (m. splenius capitis) знаходиться під m. trapezius в потиличній і вийной областях. Починається від lig. nuchae на рівні III-VI шийних хребців. Прикріплюється до planum nuchae потиличної кістки.
Іннервація: nn. cervicales (CV-VI), n. occipitalis major (CII-IV).
Функція. Скорочення м’яза з одного боку повертає голову в однойменну сторону. При скороченні двох м’язів голова закидається.
Ремінний м’яз шиї (m. splenius cervicis) прикрита m. trapezius. Починається від остистих відростків III-IV грудних хребців. Обігнувши початкову частину попереднього стегнах, прикріплюється до задніх бугоркам поперечних відростків I-III шийних хребців.

Іннервація: nn. cervicales (С V-VI), n. occipitalis major (CII-IV).
Функція. Нахиляє шийний відділ хребта у бік скорочення. Одночасне скорочення двох м’язів розгинає шию.
М’яз – розгинач тулуба (m. errector trunci) парна, складається з декількох м’язів: клубово-реберної, длиннейшей і остистий, що мають загальне початок від дорсальній поверхні крижів, задньої частини гребеня клубової кістки, остистих відростків усіх поперекових хребців і f. thoracolumbalis.
Клубово-реберний м’яз (m. iliocostalis)  займає латеральне положення, легко відділяється від длиннейшей м’язи. Її умовно поділяють на три частини: а) поперекова (m. iliocostalis lumborum) прикріплюється сухожильними пучками до кутів шести нижніх ребер. Ці сухожилля добре видно під час препаровки, хоча і покриті f. thoracodorsalis; б) грудна (m. iliocostalis thoracis) починається окремими зубцями від шести нижніх ребер, піднімаючись, прикріплюється до кутів шести верхніх ребер; в) шийна (m. iliocostalis cervicis) починається від кутів шести верхніх ребер і, досягнувши шиї, прикріплюється до заднім бугоркам поперечних відростків IV – VI шийних хребців.
Іннервація: nn. spinales (СIII-VIII, ThI-XII. LI).
Функція. При односторонньому скороченні нахиляє хребет вперед, при двосторонньому – розгинає всі його відділи.
Длиннейшая м’яз (m. longissimus)  лежить медіальніше попередньої м’язи. Також, проходячи через відділи тулуба, розділяється на відповідні частини: а) грудна (m. longissimus thoracis) прикріплюється до верхівок поперечних відростків усіх грудних хребців, а також до кутів XII-X ребер, б) шийна (m. longissimus cervicis) починається від поперечних відростків п’яти верхніх грудних хребців. Піднімається на шию медіальніше шийної частини клубово-реберної м’язи. Прикріплюється до задніх бугоркам поперечних відростків V-II шийних хребців; в) головний (m. longissimus capitis) починається від поперечних відростків трьох верхніх грудних і трьох нижніх шийних хребців, розташовуючись досередини від m. splenius capitis, прикріплюється з внутрішнього боку до processus mastoideus скроневої кістки.
Іннервація: nn. spinales (СI-VIII, ThI-XII, LI-V, SI-II).
Функція. Аналогічна попередньої м’язі.
Остистий м’яз (m. spinalis) залягає під f. lumbodorsalis, займає медіальне положення, тобто близько остистого гребеня хребта. Розділена на частини: а) грудна (m. spinalis thoracis) починається від остистих відростків двох верхніх поперекових і двох нижніх грудних хребців, прикріплюється до остистих відростків II-VIII грудних хребців; б) шийна (m. spinalis cervicis) – слаборозвинена м’яз, починається від остистих відростків двох верхніх грудних і двох нижніх шийних хребців, прикріплюється до остистих відростків від IV до II шийних хребців; в) головний (m. spinalis capitis) починається від остистих відростків IV-II шийних хребців і прикріплюється до linea nuchae inferior потиличної кістки.
Іннервація: nn. spinales (СI-VIII, ThI-XII, LI-V, SI-II).
Функція. При двосторонньому скороченні розгинає хребет, при односторонньому – бере участь у нахилі тулуба.

Короткі глибокі м’язи спини

Ці м’язи покриті глибокими довгими м’язами. Короткі м’язи за своєю локалізації утворюють чотири групи: поперечно-остиста, міжостистими, міжпоперечні і власні м’язи потилиці .
Поперечно-остистий м’яз (m. transversospinalis) розташовується від крижів до потиличної кістки досередини від m. spinalis і m. longissimus. До поперечно-остистий м’язі відносяться: mm. semispinalis, multifidus et rotatores.
а) полуостистой м’яз (m. semispinalis) умовно поділяється на грудну, шийну і головний частини: Пучки цього м’яза починаються у відповідних відділах хребта від поперечних відростків, перекидаються через 3-4 вищерозміщених хребця і прикріплюються до остистих відростків. Головна частина прикріплюється до planum nuchae superius потиличної кістки і покриває власні м’язи потилиці .

Іннервація: nn. spinales (СII-VIII, ThI-XII).
б) многораздельние м’язи (m. multifidus) займає площу від крижів до II шийного хребця, розташовується безпосередньо на хребцях. Починається від дорсальній поверхні крижів, поперечних відростків поперекових і грудних хребців, суглобних відростків чотирьох нижніх шийних хребців. Її пучки перекидаються через два хребці і прикріплюються до остистих відростків усіх хребців, за винятком атланта.
в) М’язи-обертачі (mm. rotatores)  розташовуються досередини від m. multifidus на всьому протязі хребта у вигляді трьох частин: шийної, грудної та поперекової. Починаються від підстави поперечних відростків хребців і прикріплюються до основи остистих відростків верхніх хребців.
Іннервація: nn. spinales (СIII-VIII, ThI-XII, LI-V).
Функція. Всі частини м’язи розгинають хребет при односторонньому скороченні повертають його в протилежну сторону.
Міжостисті м’язи (mm. interspinales) – слаборозвинені пучки, що знаходяться між остистими відростками шийного, грудного і поперекового відділів хребта.
Іннервація: nn. spinales (СIII-VII, ThI-XII, LI-V).
Функція. Беруть участь у розгинанні хребта.
Міжпоперечні м’язи (mm. intertransversarii) – слабкі пучки, що з’єднують верхівки сусідніх поперечних відростків.
Іннервація: nn. spinales (СIII-VIII, ThI-XII, LI-V).
Функція. Сприяють нахилам хребта.

Comments are closed.