Черепно мозкові травми у дітей. Класифікація черепно – мозкових трав


Черепно -мозкові ушкодження у дітей займають перше місце серед травм , що вимагають госпіталізації.

Причини черепно -мозкових травм у дітей

У грудному віці найбільш часто причиною травми черепа і головного мозку є падіння з невеликої висоти – з ліжка , дивана , столу , з коляски і т. д. , нерідкі випадки падіння дітей з рук дорослих. Маленька дитина , позбавлена ​​цілеспрямованих рефлекторно- координаційних рухів , падає відносно важкою головою вниз і отримує черепно -мозкову травму. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку характерною причиною травми є падіння з висоти ( з вікна , з балкона , дерева і т. д.) , іноді значною ( 3 – 5 -й поверх) , у дітей середнього та старшого шкільного віку переважають пошкодження , отримані під час рухливих ігор , а також при автодорожніх подіях .

Тяжкість загального стану та клінічного перебігу черепно -мозкової травми у дітей залежить не тільки від механізму і сили впливу , локалізації і характеру ушкодження головного мозку і кісток черепа , супутніх ушкоджень і преморбідного статусу , а й від вікових анатомо – фізіологічних особливостей:

тимчасової диспропорції розвитку мозку і черепа , вираженості резервних просторів порожнини черепа ;
наявності джерельця і ​​слабкого з’єднання кісток склепіння черепа швами у дітей грудного віку;
еластичності кісток і кровоносних судин ;
відносної морфологічної та функціональної незрілості головного мозку ;
наявності об’ємного субарахноїдального простору , щільного з’єднання твердої мозкової оболонки з кісткою ;
достатку судинних анастомозів ; високої гідрофільності мозкової тканини і т. д.

Бурхливо реагуючи на травму , навіть легку , діти швидко виходять з важкого стану. Неврологічні симптоми нерідко зберігаються лише кілька годин з перевагою загальномозкових явищ над вогнищевими симптомами , причому чим молодша дитина , тим слабкіше виражена локальна неврологічна симптоматика .

У 1773 р. Пті вперше розділив закриту черепно -мозкову травму на три основні форми : струс , забій і здавлення . В даний час для чіткого рішення задач діагностики та лікування травм черепа і головного мозку найбільш раціональної представляється наступна робоча класифікація , розвиваюча схему Пті (Л. Б. Лихтерман , Л. X. Хитрін , 1973):

Класифікація черепно -мозкових травм

I. Закрита травма черепа і головного мозку – до закритих травм відносяться ті черепно -мозкові ушкодження , при яких відсутні порушення цілості м’яких покровів голови , якщо ж вони є, їх розташування не співпадає з проекцією перелому кісток черепа.

А. Без ушкодження кісток черепа.

1 . Струс головного мозку.

2 . Забій головного мозку:

а ) легкий ;
б) середньої тяжкості ;
в) важкий .

3 . Здавлення головного мозку (причини і форми) :

а ) гематома – гостра , підгостра , хронічна :
епідуральна , субдуральна , внутрішньомозкова , внутрішньошлуночкова , множинна ;
б) субдуральна гідрома – гостра , підгостра , хронічна ;
в) субарахноїдальний крововилив ;
г) набряк мозку ;
д) пневмоцефалія .

4 . Поєднана травма з позачерепними ушкодженнями.

Б. З пошкодженням кісток черепа.

1 . Забій головного мозку:

а ) легкий ,
б) середньої тяжкості ,
в) важкий .

2 . Здавлення головного мозку (причини і форми) :

а ) гематома – гостра , підгостра , хронічна : епідуральна , субдуральна , внутрішньомозкова , внутрішньошлуночкова . множинна ;
б) субдуральна гідрома – гостра , підгостра , хронічна ;
в) субарахноїдальний крововилив ;
г) набряк мозку ;
д) пневмоцефалія ;
е) втиснутий перелом.

3 . Поєднання з позачерепними ушкодженнями (див. пп. 1 , 2).

II . Відкрита травма черепа і головного мозку.

1 . Непроникаюча , тобто без пошкодження твердої мозкової оболонки .

2 . Проникаюча , тобто з пошкодженням твердої мозкової оболонки .

3 . Вогнепальні поранення.

Comments are closed.