Черепні нерви.

Дванадцять пар черепних нервів (nn. craniales) починаються або закінчуються в різних відділах головного мозку, що залежить від ембріонального розвитку:

I – нюховий нерв (n. olfactorius) з thelencephalon (чутливий);

II – зоровий нерв (n. opticus) з diencephalon (чутливий);

III – окоруховий нерв (n. oculomotorius) з mesencephalon (змішаний: руховий, парасимпатический);

IV – блоковий нерв (n. trochlearis) з metencephalon (руховий);

V – трійчастий нерв (n. trigeminis) з metencephalon (змішаний: чутливий, руховий);

VI – відвідний нерв (n. abducens) з metencephalon (руховий);

VII – лицевий нерв (n. facialis) з metencephalon (змішаний: чутливий, руховий, парасимпатический);

VIII – переддверно-улітковий нерв (n. vestibulocochlearis) з metencephalon (чутливий);

IX – мовно-глотковий нерв (n. glossopharyngeus) з myelencephalon (змішаний: чутливий, руховий, парасимпатический);

X – блукаючий нерв (n. vagus) із myelencephalon (змішаний: чутливий, руховий, парасимпатический);

XI – додатковий нерв (n. accessorius) з myelencephalon (руховий);

XII – під’язиковий нерв (n. hypoglossus) з myelencephalon (руховий).

Чутливі, рухові, симпатичні і парасимпатичні волокна черепних нервів володіють специфічними функціями, незважаючи на анатомічне об’єднання в змішані черепні нерви. Кожен черепної нерв має особливості філогенетичного походження і ембріонального розвитку, які викладаються нижче.

Comments are closed.