Частини серця.

Праве передсердя

Праве передсердя (atrium dextrum) являє камеру, куди відкриваються устя верхньої, нижньої порожнистих вен і вінцевого синуса (рис. 373). Його порожнина має об’єм 100-180 мл, знаходиться в підставі серця праворуч і позаду аорти і легеневого стовбура.
373. Праві передсердя і шлуночок, розкриті. 1 – septum interatriale; 2 – auricula dextra; 3 – a. coronaria dextra; 4 – septum interventriculare; 5 – mm. papillares; 6 – chordae tendmeae; 7 – cuspis septalis valvulae tricuspidalis; 8 – valvula sinus coronarii; 9 – valvula venae cavae inferioris; 10 – fossa ovalis

Зовнішньої кордоном між передсердями служить лінія, що огинає зліва устя нижньої порожнистої вени; потім вона проходить праворуч від легеневих вен і закінчується біля місця впадання верхньої порожнистої і правої передньої легеневої вен. Наповнене праве передсердя має кубічну форму, в якій розрізняють стінки. Через верхню стінку передсердя проходить верхня порожниста вена, через задню його стінку – дві легеневі вени. Медіальна стінка утворена міжпередсердної перегородкою, де є овальна ямка (fossa ovalis), закрита тонкою сполучнотканинною перетинкою. У плоду і новонароджених у цьому місці є отвір (for. ovale). Через цей отвір кров з правого передсердя проходить в ліве. Овальна ямка обмежена зверху і спереду потовщеним краєм (limbus fossae ovalis). У 50% випадків в овальної ямці є щілина, яка під час систоли передсердь прикривається складкою внутрішнього шару стінки серця. Через нижню стінку правого передсердя проходить нижня порожниста вена. В її гирлі мається полумісячну освіту, добре виражена у дітей. Вона починається від правого і переднього країв нижньої порожнистої вени і закінчується біля limbus fossae ovalis. З цієї складці у внутрішньоутробному періоді кров з нижньої порожнистої вени переважно направляється через for. ovale в ліве передсердя, а не в правий шлуночок. Латеральна стінка правого передсердя опукла і на внутрішній поверхні має sulcus terminalis і гребінчасті м’язи (mm. pectinati). Між гребінцями м’язи відкриваються forr. vena-rum minimarum. На передній стінці передсердя є отвори в правий шлуночок і в праве вушко. У порожнині передсердя, в кутку між гирлом нижньої порожнистої вени і медіальної стінкою, розташовується гирло вінцевого синуса, також прикрите стулкою клапана.

Праве вушко серця (auricula dextra) має форму піраміди, підставою зверненої до предсердию, а вершиною – вперед, і знаходиться праворуч від truncus pulmonalis. Праве вушко не лише представляє резервуар для крові, але і є рецепторній зоною, регулюючої ритм і силу скорочення серця.

Правий шлуночок серця

Правий шлуночок серця (ventriculus dexter), що має форму піраміди, знаходиться праворуч і займає велику передню поверхню серця. Зовнішня межа правого шлуночка проходить по передній і задній міжшлуночкової борознах, ззаду – по вінцевої борозні, спереду – по підставі truncus pulmonalis. Правий шлуночок сполучається з правим передсердям через передсердно-шлуночковий отвір (ostium atrioventricular dextrum), де мається тристулковий клапан (valva atrioventricularis dextra). Передня стулка клапана (cuspis anterior) укріплена у передньої периферії передсердно-шлуночкового отвору, стулка перегородки (cuspis septalis) – у медіальної його периферії і задня стулка (cuspis posterior) – у латерально-задньої периферії. Іноді тристулковий клапан має не 3 стулки, а 5 або 7. Числу стулок відповідає і число сосочків их м’язів (mm. papillares). Сосочкові м’язи виступають в порожнину правого шлуночка; від вершини їх до вільного краю стулок проходять тонкі і дуже міцні сухожильні струни (chordae tendiieae) (рис. 373). Також є м’язові трабекули (trabeculae сarnеае). Артеріальний отвір правого шлуночка (ostium arteriosum dextrum) з’єднує артеріальний конус (conus arteriosus) з легеневим стовбуром. Артеріальний конус представляє частину камери правого шлуночка, обмежену надшлуночкової гребенем (criita supraventricularis), який височить на задній, передній і медіальної стінках внутрішньої поверхні правого шлуночка. Гребінь від верхівки серця направляється до гирла легеневого стовбура.

В отворі truncus pulmonalis мається півмісяцевий клапан (valva trunci pulmonalis), що складається з трьох підлозі місячних стулок: передньої, правої та лівої. У середині вільного краю кожної стулки розташовується горбок (nodulus). З’єднання трьох горбків разом при замиканні полумісячну клапана в період діастоли шлуночка забезпечує герметичність артеріального клапана.

ліве передсердя

Ліве передсердя (atrium sinistrum), об’ємом 100-120 мл, розташовується в лівій частині підстави позаду аорти і легеневого стовбура; вгорі і ззаду в нього входять чотири легеневі вени, по яких з легких тече артеріальна кров. Досить часто дві легеневі вени об’єднані в один короткий стовбур. Ліве передсердя відділяється від правого міжпередсердної перегородкою. Ліве сердечне вушко своєю верхівкою направлено вперед і прилягає до основи легеневого стовбура та аорти. Його порожнина сполучається з лівим передсердям. Внутрішня поверхня лівого передсердя гладка і тільки близько атріовентрикулярного отвору є грінцеві м’язи.

Лівий шлуночок

Лівий шлуночок (ventriculus sinister) має порожнину у вигляді каналу, вузького на верхівці і розширеного біля основи серця. Зовнішня межа лівого шлуночка проходить біля основи серця по вінцевої борозні, спереду і ззаду по поздовжній міжшлуночкової борозні. Шлуночок повідомляється з передсердям предсердно-шлуночкових отвором (ostium atrioventriculare sinistrum), де мається мітральний клапан (valva atrioventricularis sinistra), що складається з двох стулок: передньої і задньої. Відповідно стулок клапана на внутрішній поверхні шлуночка знаходяться сосочкові м’язи. Від верхівки сосочкових м’язів відходять chordae tendiieae, які прикріплюються до вільного краю стулок. Сухожильні нитки утримують стулки в порожнині лівого шлуночка в період його систоли. Артеріальний конус лівого шлуночка лежить позаду правого артеріального конуса і за допомогою ostium aortae переходить в початковий відділ аорти. У цьому місці формується півмісяцевий клапан аорти (valva aortae), що складається з трьох півмісяцевих стулок: правої, задньої та лівої. На вільному краї в центральній частині кожної стулки мається вузлик, що виконує ту ж функцію, що і в клапані легеневого стовбура. Кожна з півмісяцевих стулок обмежує пазуху (sinus aortae).

Права і ліва вінцеві артерії починаються від аорти в області правої і лівої її пазух.

М’язовий шар стінки лівого шлуночка товщі в 2 ½ рази, ніж стінка правого шлуночка, і дорівнює 8-10 мм. Під ендокардит є добре розвинені трабекул, які зникають у верхній частині аортального конуса.

 

Comments are closed.