Злоякісні лімфоми шкіри

Бронхоектатична хвороба


Бронхоектатична хвороба характеризується регіонарним розширенням бронхів з переважною локалізацією процесу в нижніх відділах легень, проявляється симптомами гнійного бронхіту, а нерідко і кровохарканням.
Захворювання спостерігається як у дорослих, так і у дітей, проте частіше воно розвивається в дитячому або підлітковому віці.

Continue reading

Класифікація злоякісних лімфом шкіри.

Ранні класифікації захворювань, які позначають зараз як шкірні лімфоми, розроблені в 50-60-х роках XX століття, в даний час втратили своє значення, оскільки термінологія включених до них нозологічних форм припускала розвиток цих пухлин з ретикулярних клітин, а самі пухлини розглядалися як

Continue reading

Роль порушення апоптозу в розвитку злоякісних лімфом шкіри.

В останні роки увагу дослідників притягнуто до вивчення ролі порушень механізмів апоптозу у розвитку злоякісної проліферації клітин. Апоптоз – форма программированной фізіологічної загибелі клітини, що є результатом діяльності її генетичної програми. Механізм апоптозу досить складний, в ньому беруть участь система

Continue reading

Лімфоцитарна проліферація злоякісних лімфом шкіри.

Розподіл лімфоцитів в шкірі в залежності від фенотипу, яке спостерігається в фізіологічних умовах, знаходить відображення в розвитку лімфопроліферативних захворювань: Т-лімфопроліферативні пухлини розвиваються зазвичай у верхніх шарах дерми і для них характерний екзоцитоз лімфоцитів в епідерміс аж до утворення внутріепідермальних мікроабсцесів

Continue reading

Ланки патогенезу злоякісних лімфом шкіри.

Центральне місце в патогенезі злоякісних лімфом шкіри належить розвитку імунопатологічних процесів в шкірі, головним з яких є неконтрольована проліферація кленових лімфоцитів. Розуміння цих процесів напряму пов’язане з уявленнями про мор-фофункціональних особливостях лімфоїдної тканини шкіри і її взаєминах з іншими імунокомпетентними

Continue reading

Роль виробничих шкідливостей у розвитку злоякісних лімфом шкіри.

Тривала дія на шкіру різних хімічних речовин призводить до акумуляції лімфоцитів в шкірі, їх персістірованію і розвитку імунопатологічних процесів у вигляді реакцій гіперчутливості уповільненої і негайного типів, морфологічно схожих з ураженням шкіри на ранніх стадіях розвитку ЗЛК. Про роль реакцій

Continue reading

Роль вірусу Епстайна – Барр в розвитку злокачествнних лімфом шкіри.

Поряд із з’ясуванням причетності HTLV-1 до розвитку злокачествнних лімфом шкіри вивчалася роль інших вірусів у патогенезі злокачествнних лімфом шкіри. Зокрема, передбачалася ініціює роль вірусів Епстайна-Барр у розвитку цих захворювань. Є повідомлення про виявлення цих вірусів у хворих різними клінічними формами

Continue reading

Антитіла до вірусу HTLV-1 у розвитку злокачествнних лімфом шкіри.

Поряд з дослідженнями щодо виявлення вірусів HTLV-1 у хворих ЗЛК проводилися роботи по визначенню в крові таких хворих антитіл до даних вірусів. Результати цих досліджень також суперечливі. Деякі автори антитіла до HTVL-1 виявляють лише у невеликої кількості хворих з активним

Continue reading

Віруси HTLV-1 у розвитку злокачествнних лімфом шкіри.

В даний час більшість дослідників розглядають HTLV-1 в якості основного етіологічного чинника, що ініціює розвиток ЗЛК, і вказують на генетичну схожість вірусів, що виявляються у хворих Т-клітинними лімфомами шкіри і хворих ATL. Ідентичність виявляються вірусів при зазначених захворюваннях підтверджується сучасними

Continue reading

Роль вірусів у розвитку злокачествнних лімфом шкіри.

У 1979 р. Є. Van der Loo і співавт. за допомогою електронної мікроскопії виявили частинки ретровірусів в клітинах Лангерганса біоптатів ураженої шкіри хворих грибоподібним мікозом. У 1980 р. шляхом культивування Т-лімфоцитів від хворих Т-клітинним лейкоз незалежно один від одного в

Continue reading