Кишкові інфекції у дітей. Причини дитячого сепсису

Класифікація дитячого сепсису. Вхідні ворота сепсису у дітей.

По термінах зараження розрізняють сепсис внутрішньоутробний і позаутробний, тобто інтранатальний і постнатальний.
У постнатальному періоді найчастішим місцем впровадження інфекції є пупкові судини і пупкова ямка. Часто вхідними воротами служать шкіра, легені, рідше – органи сечовиділення.

Винятково рідко у дітей перших

Continue reading

Морфологія хвороби легіонерів у дітей. Сепсис у дитини.

Патологоанатомічні зміни вивчені мало. Є нечисленні морфологічні дослідження біоп-сійного і секційного матеріалу при хвороби легіонерів. Автори вказують на розвиток інтерстиціальної пневмонії зі скупченням у просвіті деяких альвеол набряклою рідини, фібрину, макрофагів, лімфоцитів і десквамованих альвеолоцитів і лобарной фібрінозпо-гнійної пневмонії з

Continue reading

Морфологія інфекції Yersinia enterocolitica. Хвороба Легіонерів у дітей.

Патологічна анатомія вивчена недостатньо, проте наявні в літературі дані свідчать про подібність морфології иерсиниоза, викликаного Y. enterocolitica, з псевдотуберкульозу. На відміну від псевдотуберкульозу ієрсиніоз, викликаний Y. enterocolitica, має більш тяжкий перебіг. Септична форма може протікати хвилеподібно з рецидивами, смертність досягає

Continue reading

Клініка і морфологія псевдотуберкульозу у дітей. Ієрсиніоз Yersinia enterocolitica.

Клінічна картина псевдотуберкульозу надзвичайно поліморфна, що нерідко призводить до помилкового діагнозу. Розрізняють абдомінальну, жовтяничним, скарлатіноподоб-ную, артралгіческого, септичну і інші форми захворювання. Біологічні властивості збудника – здатність продукувати ендо-і екзотоксини, а також викликати алергічну перебудову в організмі – обумовлюють наявність у

Continue reading

Клініка і морфологія коли інфекції у дітей. Кишкові ієрсиніози.

Клінічні прояви розвиваються по типу диспепсії (простий, субтоксичній або токсичної) і за типом ентериту або ентероколіту. Перебіг може бути хвилеподібним, рецидивуючим, тривалим.

Патологоанатомічні зміни виникають частіше в тонкому кишечнику. Поразки мають вогнищевий або поширений характер. У частині випадків виникають тільки

Continue reading

Стафілококові ентероколіт у дітей. Кишкова колі-інфекція.

Стафілококовим ентероколітом хворіють переважно діти раннього віку, особливо недоношені і діти з несприятливим преморбідні фоном, у яких знижена специфічна імунологічна захист проти стафілокока і в той же час захисні бар’єри (шкіра, слизові оболонки) легко проникні для інфекції. Захворюванню особливо схильні

Continue reading

Черевний тиф у дітей. Стафілококова кишкова інфекція.

Відноситься до сальмонельозу. Збудник – черевнотифозними паличка (Salmonella typhosa). Черевний тиф у дітей, особливо раннього віку, спостерігається вкрай рідко. Шлях зараження – аліментарний. Клінічно може протікати з різко вираженим токсикозом і з незначними шлунково-кишковими порушеннями, іноді за типом простої диспепсії

Continue reading

Сальмонельоз у дітей. Клініка і морфологія дитячого сальмонельозу.

Сальмонельоз об’єднують групу захворювань, у яку включені черевний тиф, паратифи та власне сальмонельози, що викликаються різноманітними видами сальмонел.
Класифікація сальмонел на групи (А, В, С, D, Е та ін) і типи заснована на особливостях антигенної структури мікроба (зміст або відсутність

Continue reading

Дизентерія у дітей. Морфологія дизентерії.

Збудники дизентерії відносяться до роду шигел. Особливістю етіологічної структури дизентерії в даний час є переважна циркуляція дизентерійних мікробів Зонне і циркуляція мікробів з вираженою лікарською стійкістю і з підвищеною пережіваемость у зовнішньому середовищі.

Місцеві і загальні зміни в організмі виникають

Continue reading

Бактеріальний менінгіт у дітей. Кишкові інфекції у дітей.

Менінгіт супроводжується ознаками підвищення внутрішньочерепного тиску. Лише зрідка є синдром церебральної гіпотензії з западіння джерельця, м’язовою гіпотонією. Мснінгеальние симптоми відсутні. В окремих випадках бактеріальні менінгіти приймають септичний перебіг, аналогічне менінгококцемія.

Об’єм та маса головного мозку збільшені внаслідок набряку. Це призводить

Continue reading