Ca2 + (кальцієва) канали клітинних мембран.

Як правило, плазматична мембрана містить три системи: Са2 +-канали, специфічну АТРазу і Na +-Сa2 + обмінник.

Вхід Са2 + у клітини за градієнтом концентрації здійснюється, в основному, по Са2 +-каналів плазматичної мембрани.

Вихід Са2 + здійснюється Ca2 +-АТРазой і Na +-Сa2 + обмінником. Найбільш важливими мембранними структурами, контролюючими потік Са2 + через поверхневу мембрану, є Са2 +-канали. При активації канали утворюють миттєві іонселективного пори, через які іони Са2 + проникають всередину клітини за напрямком градієнта концентрації. Існує три основних типи кальцієвих каналів, класифіковані на основі їх регуляторних механізмів –

Кальцієві канали потенціал-керовані (VOC, VGCC) (voltage-operated channels-VOC або Voltage-gated Ca2 +-channel – VGCC),

Кальцієві канали рецептор-керовані (ROC) (receptor-operated channels)

Кальцієві канали керовані спустошенням кальцієвих депо (SOC) (store-operated channels-SOC).

Comments are closed.