Ca2 + (кальцієва) канали клітінніх мембран.

Як правило, плазматичних мембран містіть три системи: Са2 +-канали, спеціфічну АТРазу и Na +-Сa2 + Обмінник.

Вхід Са2 + у клітіні за градієнтом концентрації здійснюється, в основному, по Са2 +-каналів плазматічної мембрану.

Вихід Са2 + здійснюється Ca2 +-АТРазой и Na +-Сa2 + обмінніком. Найбільш Важливим мембранних структур, Контролюючим Потік Са2 + через Поверхнево мембрану, є Са2 +-канали. При актівації канали утворюють міттєві іонселектівного порист, через які іоні Са2 + пронікають всередину клітіні за напрямком градієнта концентрації. Існує три основних типи кальцієвіх каналів, класіфіковані на Основі їх регуляторних механізмів –

Кальцієві канали Потенціал-керовані (VOC, VGCC) (voltage-operated channels-VOC або Voltage-gated Ca2 +-channel – VGCC),

Кальцієві канали рецептор-керовані (ROC) (receptor-operated channels)

Кальцієві канали керовані спустошенням кальцієвіх депо (SOC) (store-operated channels-SOC).

Comments are closed.