Білки Swi/Snf.

Gene superfamily: SWI / SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin
SWI-SNF фактор дріжджів є активатором транскрипції in vivo і проявляє in vitro здатність до ремоделювання хроматину.
Комплекс Swi / Snf був виявлений в клітинах дріжджів як позитивний регулятор транскрипції великого числа генів, експресія яких контролюється різними механізмами. Схожий за механізмом дії комплекс NURF (nucleosome remodeling factor) був виділений з ембріонів дрозофіли (табл. I.6). Мабуть, ці комплекси діють на різні субстрати і можуть функціонувати незалежно один від одного.
Перші вказівки на те, що фактори Swi / Snf беруть участь у зміні структури хроматину, були отримані генетичними методами. Індивідуальні мутації SWI або SNF, інгібуючі експресію ряду генів, супрессіровалісь мутаціями, що підвищують внутрішньоклітинний рівень гістонів. Комплекси Swi / Snf, виділені з клітин дріжджів та людини, містили десять різних білків. Перші шість компонентів, перераховані в табл. I.6, були ідентифіковані як продукти конкретних генів, тоді як інші (p78-p25) – тільки як поліпептиди зазначеної молекулярної маси.
Комплекс Swi / Snf стимулює in vitro ATP-залежне зв’язування Нуклеосома транс-діючих факторів транскрипції. Мутаційні зміни консервативних ділянок гістонів H3 і H4, необхідних для формування у них правильної просторової структури, роблять транскрипцію незалежної від фактора Swi / Snf in vivo.
Комплекс Swi / Snf вдалося виділити в складі холофермента РНК-полімерази II, так що цей комплекс може виявитися частиною транскрибується ферменту і бути присутнім в ініціаційних комплексах всіх промоторів. Тоді не зовсім зрозуміло, чому мутації в генах SWI / SNF впливають на експресію лише деяких генів. Оскільки білки Swi / Snf асоційовані з медіаторних комплексом, який, у свою чергу, пов’язаний з CTD-доменом РНК-полімерази II і забезпечує відповідь РНК-полімерази на дію регуляторних факторів, останні можуть по-різному реагувати на присутність в комплексі мутантних білків Swi / Snf, що і може бути причиною диференціального відповіді конкретних промоторів на мутації.

Comments are closed.