Білки NURF (nucleosome remodeling factor).

Схожий за механізмом дії на Swi / Snf комплекс NURF (nucleosome remodeling factor) був виділений з ембріонів дрозофіли (табл. I.6). Обидва комплекси складаються з декількох субодиниць, володіють ATPазной активністю і впливають на контакти між гистонами і ДНК. У цих комплексів відсутні загальні компоненти, вони розрізняються за механізмами стимуляції ATPаз. Мабуть, ці комплекси діють на різні субстрати і можуть функціонувати незалежно один від одного.
Білковий комплекс NURF вперше був описаний як кофактор фактора транскрипції GAGA, який необхідний для активації промотора гена теплового шоку дрозофіли hsp70. In vivo в цьому промотори була виявлена ​​послідовність довжиною в 200-300 нуклеотидів з підвищеною чутливістю до ДНКази, до складу якої входять TATA-бокс та сайти зв’язування факторів GAGA і HSF (heat shock factor – фактор теплового шоку).
Гіперчутливість промотора до дії ДНКази можна було моделювати в безклітинних екстрактах як до, так і після зборки хроматину шляхом додавання GAGA-фактора і ATP. Оскільки фактор GAGA сам по собі не має ATPазной активністю, в результаті очистки білків з цією активністю і був ідентифікований комплекс NURF. Цей комплекс може руйнувати нуклеосоми або змінювати їх положення в промотора гена HSP70 і у відсутність фактора GAGA. Проте присутність NURF стимулює зв’язування цього фактора зі своїм сайтом на промотор, що, в свою чергу, прискорює перебудову нуклеосом в цій ділянці гена. ATPазная активність NURF не стимулюється вільної ДНК або гистонами, однак посилюється в присутності інтактних нуклеосом, що відрізняє цей фермент від ATPази Swi2.
При мікросеквенірованіі пептиду з молекулярною масою 140 кДа в ньому був виявлений ATPазний домен, гомологічних такому Swi2, проте це виявилося єдиною гомології між двома комплексами.
Специфічність функціонування ATP-залежних білкових комплексів, що змінюють структуру нуклеосом, передбачає їх точну доставку в потрібні місця хроматину. Специфічний характер взаємодії комплексів з ДНК забезпечується додатковими білками. Комплекс Swi / Snf входить до складу холофермента РНК-полімерази II, що забезпечує його доставку до відповідних промоторні послідовностям. Було показано, що цей комплекс може взаємодіяти з рецептором глюкокортикоїдів і в такому вигляді впливати на структуру нуклеосом. Формування таких комплексів, мабуть, є одним з істотних моментів активації рецепторів глюкокортикоїдів. Враховуючи взаємодію рецепторів стероїдних гормонів з ацетілазамі / деацетілазамі гістонів, можна вважати, що специфічне зміна структури хроматину є загальним механізмом, за допомогою якого рецептори впливають на експресію відповідних генів.

Comments are closed.