Біла лінія живота.

Біла лінія живота – linea alba abdominis являє собою сухожильну пластинку, розташовану по середній лінії тіла від мечоподібного відростка до лонного зчленування і утворену за рахунок переплітаються сухожильних пучків всіх, трьох пар широких м’язів живота. З латеральних сторін її обмежують медіальні краї прямих м’язів живота. Довжина білої лінії складає від 30 до 40 см в залежності від форми статури людини, форми живота, віку, статі. Ширина її різна на різних рівнях. А. А. Дешин спостерігав у жінок ширину білої лінії від 2 до 5 см, у чоловіків – від 1,5 до 2,5 см. У жінок біла лінія ширша за все на рівні пупкового кільця, у чоловіків – на середині відстані між пупком і мечовидним відростком, у дітей – в над пупкової області.
І. Г. Марченко, який вивчав розміри білої лінії живота у дітей в грудному віці, зазначає, що середня ширина білої лінії у дітей до 2 років у верхньому відділі коливається від 0,2 до 3,5 см, посередині між мечовидним відростком і пупком – від 0,3 до 3,0 см і на рівні пупка – від 0,5 до 2,8 см. Донизу від пупка ширина білої лінії убуває, і поблизу лобка вона має вигляд тонкого тяжа, цілком розташованого попереду прямих м’язів, а прямі м’язи своїми внутрішніми краями стикаються.
Найбільша різноманітність форм білої лінії проявляється в нижньому відділі її. У більшості випадків звуження білої лінії відбувається поступово донизу, і вона має форму, що нагадує конус, звернений підставою до пупка. Верхівка конуса може бути або у самого лобка, або на 2-4 см вище його. Рідше зустрічаються веретеноподібні і циліндричні форми білої лінії (І. Г. Марченко).
Наявність на всьому протязі білої лінії сухожильной тканини і відсутність в ній м’язових волокон створюють тут менші можливості опору внутрішньочеревної тиску. Під впливом тривалого напруги передньої черевної стенкісухожільние волокна, що утворюють білу лінію, можуть розтягуватися, розсовуватися, в результаті чого в білій лінії з’являються різної форми і величини шели. Найчастіше ці щілини відповідають місцям проходження через білу лінію судин і нервів. Крім того, вони заповнюються жировою тканиною, пов’язаної з предбрюшінной клітковиною. При значному збільшенні щілин у них може випинатися жир, утворюючи перед очеревинної жировик (npoma preperitoneaiis), і в ці ж розширені щілини може випинатися і очеревина з сальником або кишечником, і тоді виникають грижі білої лінії (hernia linea albae).
Грижі білої лінії в переважній більшості бувають вище пупка внаслідок більшої ширини і меншої щільності тут білої лінії. Грижові ворота не завжди розташовані строго по середній лінії, вони можуть бути по ту чи іншу сторону від неї.
П. Н. Напалков, який вивчав білу лінію живота на 50 препаратах передніх черевних стінок, вказує, що вгорі вона широка, а внизу вузька і це до певної міри знаходить собі пояснення в тому, що сила бічних м’язів верхньої половини черевної стінки більше, ніж сила м’язів у нижній половині. Вгорі апоневроз білої лінії випробовує розтягнення більшу. Крім того, в різних частинах білої лінії сила випробовується її апоневрозом розтягування залежить не тільки від загальної потужності розтягуючих м’язів, але і від того, під яким кутом на даній висоті додається до білої лінії дефінітивних розтягуються сила. Кут, під яким діє ця сила, у різних відділах черевної стінки не однаковий.
П. Н. Напалков розрізняє 3 відділу білої лінії: верхній, середній і нижній. У верхньому відділі – у мечоподібного відростка, за даними П. Н. Напалкова, апоневроз білої лінії має «сагиттально-лінеарний тип» будови, а донизу від рівня IX ребра распластовивается, розширюється і стоншується. На висоті лінії Дугласа відбувається зближення країв прямих м’язів, звуження апоневрозу білої лінії, який приймає знову «сагиттально-л і неарний тип» будови.
Таким чином, в нормі розпластана, побудована за фронтально-лінеарному типу »частина апоневрозу білої лінії має абсолютно точні межі: вгорі рівень IX ребра (лінія Генку), внизу – півколові лінія Дугласа. Саме тільки на цьому протязі, за даними П. Н. Напалкова, і розташовується 100% її гриж.
Пупкове кільце
Пупок розташовується приблизно по середині відстані між мечовидним відростком і лобковим зчленуванням. Однак В. С. Панушкін відзначає, що відстань від мечоподібного відростка до пупка завжди більше, ніж пупкової-лонний розмір. До моменту народження, за його даними, співвідношення цих розмірів дорівнює 1,5: 1 або 2: 1. У віці від 50 до 70 років пупок як би зсувається вниз, що підтверджують і дані Ф. І. Валькера. Пупок являє собою втягнутий рубець на місці пупкового кільця.
Форма пупка дуже різноманітна: іноді це досить глибока ямка, на дні якої є рубцеве піднесення, іноді ж пупок має вигляд піднесення.
Пупкове ж кільце є отвором, обмеженим ущільненими сухожильними волокнами білої лінії. Поверхневі волокна пов’язані з волокнами апоневрозів зовнішньої і внутрішньої косих м’язів живота, більш глибокі – мають кругове напрямок.
У внутрішньоутробному періоді через пупкове кільце проходить пупковий канатик, який з’єднує зародок з організмом матері. У пупкового канатика закладено дві пупкові артерії, пупкова вена і сечовий протік (urachus). Надалі ці утворення запустевают і перетворюються на зв’язки: сечовий протік – в серединну пупкову зв’язку, пупкові артерії – в медіальні пупкові зв’язки, а пупкова вена – в круглу зв’язку печінки. З віком сухожильні волокна, що оточують пупкове кільце, грубіють, товщають.
Зовні пупкове кільце прикрите дуже тонкою шкірою, зрощеної з рубцевої тканиною пупка і поверхневої фасцією. Зсередини його прикривають пупкова фасція і очеревина. В області пупка немає ні підшкірної, ні предбрю-шинної клітковини.
Пупкова фасція є частиною внутрішньо-черевної фасції, вона буває різна виражена, завжди краще у чоловіків. За даними М. А. Горєлова, добре виражена пупкова фасція зустрічається в 60,7% випадків. Очеревина в області пупкової фасції з нею пліт але спаяна. Положення фасції по відношенню до пупочному кільцю, по М. А. Горєлова, різно. Розташовуючись нижче пупкового кільця, вона може не заходити за його нижній край; розташовуючись нижче (до 1 см) нижнього краю пупкового кільця, прямуючи догори, – покривати його; розташовуючись на рівні нижнього краю пупкового кільця, прямуючи догори, – також покривати його; йдучи від середини пупкового кільця вгору, – прикривати тільки його верхню половину; починатися тільки у верхнього краю пупкового кільця або навіть вище його.
Очеревина, заходячи під верхній або нижній край фасції, утворює різні дивертикули зверху, знизу або зверху і знизу. Дивертикули пупкового кільця зустрічаються частіше у чоловіків.
У тих випадках, де є ясно виражена пупкова фасція, можна говорити про наявність пупкового каналу, має чотири стінки. Передньою стінкою пупкового каналу є внутрішня поверхня білої лінії, задню стінку утворює пупкова фасція, бічні стінки – це медіальні краї піхв прямих м’язів живота.
Наявність дивертикулів очеревини в області пупкового кільця є привертає моментом для утворення пупкових гриж. При наявності великої дивертикула в пупковому каналі і при заходженні в нього вмісту черевної порожнини (сальник, кишка) говорять про внутрішньої косою пупкової грижі. Пряма ж пупкова грижа утворюється при виходженні брюшинного випинання безпосередньо через пупкове кільце.
Крім зазначеного, предрасполагающими моментами для утворення пупкових гриж є особливості будови самого пупкового кільця: збільшення його діаметра, слабкий розвиток пупкової фасції.

Comments are closed.