Бічні м’язи живота.

Зовнішній косий м’яз живота (m. obliquus abdominis externus) парна, широка. Починається зубцями від 8 нижніх ребер на бічній поверхні грудей. Зубці зовнішнього косого м’яза живота чергуються з зубцями m. serratus anterior (див. рис. 1). Волокна м’яза спрямовані вперед і вниз. Починаються від 4-12 ребер. Зубці м’язи переходять у краю прямого м’яза в апоневроз, а м’язові зубці, що починаються від VII-XII ребер, чергуються з зубцями широкої м’язи спини і прикріплюються до зовнішньої лінії гребеня клубової кістки. Нижній край апоневрозу зовнішнього косого м’яза живота від spina iliaca anterior superior клубової кістки триває до tuberculum pubicum лобкової кістки, формуючи пахову зв’язку (lig. inguinale).
поверхневі м’язи шиї грудей і животаповерхневі м’язи шиї грудей і живота
1. Поверхневі м’язи шиї, грудей і живота.
1 – m. digastricus; 2 – m. mylohyoideus; 3 – m. platysma; 5 – m. sternocleidomastoideus; 4 – m. sternohyoideus; 6 – m. sternohyoideus; 7 – m. deltoideus; 8 – m. pectoralis major; 9 – m. obliquus abdominis externus; 10 – vagina m. recti abdominis; 11 – crus mediate; 12 – funiculus spermaticus; 13 – crus laterale; 14 – m. obliquus abdominis internus; 15 – m. serratus anterior (відрізана); 16 – m. pectoralis minor.

Іннервація: nn. intercostales (ThV-VII), n. lumbalis (LI).
Функція. При двосторонньому скороченні згинає хребет, при однобічному – повертає тулуб в протилежну сторону. У тих випадках, коли нижні кінцівки не мають упору, піднімає таз.
Внутрішній косий м’яз живота (m. obliquus abdominis internus) парна, знаходиться глибше попередньої і лежить другим шаром на бічній стінці живота (див. рис. 165). Її площа дещо менше, ніж у зовнішнього косого м’яза живота. Починається від linea intermedia cristae iliacae, від латеральних 2/3 пахової зв’язки, а також від поверхневого листка f. lumbodorsalis. М’язові пучки орієнтовані вгору і вперед, тобто перпендикулярно перехрещують пучки попередньої м’язи. Задні пучки внутрішнього косого м’яза прикріплюються до XII – IX ребер, а середні і нижні – направляються до середньої лінії живота. У зовнішнього краю m. rectus abdominis сухожилля розділяється на два листки. Передній листок повністю покриває передню поверхню прямого м’яза живота, де зростається із сухожиллям зовнішнього косого м’яза живота. Задній листок знаходиться позаду прямого м’яза тільки вище лінії, що з’єднує передні кінці IX ребер. Нижче цієї лінії всі сухожилля внутрішнього косого м’яза розташовується попереду прямого м’яза живота.

1. М’язи грудей і живота (по Р. Д. Синельникову).
1 – m. stylohyoideus; 2 – m. digastricus; 3 – m. scalenus anterior; 4 – m. scalenus medius; 5 – m. scalenus posterior; 6 – m. serratus anterior; 7 – mm. intercostales interni; 8 – mm. intercostales externi; 9 – m. obliquus abdominis internus; 10 – m. gluteus medius; 11 – m. obturatorius internus; 12 – m. piriformis; 13 – m. latissimus dorsi; 14 – m. teres major; 15 – m. subscapularis; 16 – m. levator scapulae; 17 – m. splenius capitis.

Іннервація: n. intercostalis, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (ThVII-XIII, LI-II).
Функція. При двосторонньому скороченні задніх пучків згинає хребет, опускає нижні ребра. При однобічному скороченні робить поворот тулуба в свою ж сторону. При вільних нижніх кінцівках піднімає таз. Середні та нижні м’язові пучки натягують сухожилля передньої стінки піхви прямого м’яза живота.
Поперечний м’яз живота (m. transversus abdominis) парна, представляє третій шар бічних м’язів живота (мал. 169). Верхні пучки починаються від внутрішньої поверхні VII – XII ребер. Її верхні м’язові зубці чергуються з пучками реберної частини діафрагми, середні йдуть від lig. lumbocostale, поперечних відростків поперекових хребців і глибокого листка f. thoracolumbalis, нижні – від labium internum cristae iliacae і від латеральної третини пахової зв’язки. Її нижній край збігається з краєм попередньої м’язи.
Всі м’язові пучки розташовані поперечно в горизонтальній площині. У краю прямого м’яза живота м’яз переходить в сухожилля, яке по linea semicircularis, що знаходиться нижче пупкового кільця на 4-5 см, перекидається на передню стінку піхви прямого м’яза і зростається з сухожиллями зовнішньої і внутрішньої косих м’язів живота. Вище цієї лінії сухожилля поперечної м’язи повністю бере участь у формуванні задньої стінки піхви прямого м’яза живота.
Іннервація: nn. intercostales (ThVII-ХII), n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (LI-III).
Функція. Двостороннє скорочення всіх пучків м’язів чинить тиск на внутрішні органи, – в результаті підвищується внутрішньочеревний тиск, що сприяє утриманню органів на місці. Підвищення внутрішньочеревного тиску також важливо при блювоті, дефекації, пологах і сечовипусканні.

 

 

 

 

Comments are closed.