Атеросклероз: ЛПНЩ, кореляція.

Кореляція між високим рівнем ЛПНЩ і атеросклерозом справедлива не тільки для холестерину, але і для апоВ. Повідомлялося, що в осіб з підвищеними значеннями апоВ ЛПНЩ зростає поширеність атеросклеротичних проявів, незважаючи на відносно нормальний рівень холестерину ЛПНЩ.
Цей парадокс є наслідком підвищеного синтезу частинок ЛПНЩ, що мають менші розміри і більшу щільність в порівнянні з нормальними, а також збіднених ефірами холестерину. Такі частинки набагато легше, ніж великі ЛПНЩ, проникають в артеріальну стінку, як це відбувається при СГХС. В результаті електростатичної взаємодії апо В з глюкозаміноглікани або гідрофобної взаємодії з еластином – складовими компонентами сполучної тканини, відбувається затримка часток ЛПНЩ в судинній стінці. Недавні дослідження виявили, що ЛП (а) має навіть більш високу спорідненість до глюкозаміногліканів, ніж ЛПНЩ (Bihari-Varga M. 1988).

Атеросклероз: ЛПВЩ, кореляція
Частинки ЛПВЩ не беруть участь у взаємодіях, подібних взаємодій частинок ЛПНЩ, але мають здатність забирати вільний холестерин з інших ліпопротеїнів і різних тканин, включаючи, мабуть, і артеріальну стінку. Цей холестерин згодом піддається етерифікації за участю ферменту ЛХАТ і знову прямує в кров’яне русло через лімфатичну систему. Таким чином, загальний потік холестерину всередину судинної стінки і з неї визначається співвідношенням часток ЛПНЩ і ЛПВЩ в міжклітинної рідини. Гемодинамічні фактори сприяють локалізації атеросклерозу в певних місцях, специфічно впливаючи на приплив і відтік цих ліпопротеїнів.
Експерименти на кроликах з холестериновим атеросклерозом показали, що при додатковому введення тваринам ЛВП і ліпопротеїнів дуже високої щільності (ЛПОВП) призводить до зменшення атеросклеротичних бляшок [Badimon JJ et al., 1990].
Існує декілька теорій, що намагаються пояснити антиатерогенну дію ЛПВЩ, але жодна з них не є задовільною. Тим не менше можна вважати твердо встановленим, що низький рівень ЛПВЩ в крові пов’язаний із станом, що сприяє розвитку, а високий рівень – станом, що перешкоджає розвитку атеросклерозу [Karathanasis S., 1992].
Відмінності в рівні ЛПВЩ, мабуть, визначаються в основному генетичними чинниками, хоча необхідно враховувати і вплив умов навколишнього середовища [Berg K., 1989, Breslow JL, 1989, Hamsten A. et al., 1986, Rao D.S. et al., 1983, Tall A., 1992, Vogler G.P. et al., 1989].

Comments are closed.