Артерії.

Артерії малого кола кровообігу

Легеневий стовбур (truncus pulmonalis) відноситься до артерій малого кола кровообігу. Він починається від артеріального конуса правого шлуночка, розташовуючись на передній поверхні основи серця, прикриваючи спереду і зліва початок дуги аорти (рис. 369). ¾ довжини легеневого стовбура залягають Внутріперікардіальние, а ¼ – не покрита перикардом. У місці відходження від серця легеневий стовбур має півмісяцевий тристулковий клапан, який перешкоджає під час діастоли поверненню крові в правий шлуночок. У початковій частині легеневий стовбур має окружність 67-75 мм. Легеневий стовбур відноситься до артерій м’язово-еластичного типу і володіє зна-ве розтяжністю. Про це свідчить той факт, що збільшення кровотоку по малому колу в 3-4 рази не викликає підвищення кров’яного тиску. З віком відзначається деяка колагенізація стінки легеневого стовбура за рахунок атрофії м’язових волокон і потовщення внутрішнього шару.

Під дугою аорти (на рівні IV грудного хребця) легеневий стовбур розділяється на праву і ліву легеневі артерії (аа. pulmonales dextra et sinistra). Між нижньою стінкою дуги аорти і місцем ділення легеневого стовбура знаходиться артеріальна зв’язка (lig. arteriosum). Ця зв’язка являє редукований артеріальна протока (ductus arteriosus), функціонуючий в період внутрішньоутробного розвитку і закривається на першому році життя. Іноді артеріальна протока залишається відкритою; при цьому частина крові аорти потрапляє, крім великого кола кровообігу, в легеневий стовбур. Без оперативного втручання з подібною рециркуляцією крові серце справляється приблизно до 25 років життя.

 

Права легенева артерія лежить в горизонтальній площині позаду висхідної частини аорти. У правого краю аорти права легенева артерія прикрита верхньої порожнистої веною, позаду неї розташовується правий бронх. У воротах легкого права легенева артерія покрита плеврою, знаходиться попереду і нижче правого бронха і розпадається на часткові, а потім сегментарні гілки відповідних сегментів легені. Сегментарні гілки повторюють галуження бронхів аж до утворення капілярів, що обплітають легеневі альвеоли.

Ліва легенева артерія розташовується на такому ж рівні, як і права, перетинаючи спереду низхідну аорту і лівий бронх. У воротах лівої легені легенева артерія розташовується вище бронха. Артеріальні гілки рівня термінальних і респіраторних бронхіол відносяться до артерій м’язового типу, де відношення діаметра просвіту до товщини стінки 1:9, у той час як в інших органах, наприклад в артеріях нижніх кінцівок, 1:3.

Аномалії розвитку. Найчастішою аномалією розвитку є вроджене звуження отвору легеневого стовбура шляхом утворення фіброзно-м’язового валика або зрощення півмісяцевих стулок клапана (рис. 384). Відносно рідкісна аномалія – ​​загальний артеріальний стовбур в результаті злиття аорти та легеневого стовбура.
384. Варіанти вродженого звуження отвору легеневого стовбура (по Gross). А – зрощення стулок клапана з незначним отвором в центрі; Б – звуження сполучнотканинного кільця біля основи заслінки; В, Г – воронкоподібний стеноз трохи нижче заслінки; Д – мембрана в конусі шлуночка; Е – воронкоподібний і веретеноподібний стеноз; Ж – звуження в легеневому стовбурі

Comments are closed.